Gå direkt till innehållet

Varför ombes jag uppge nationalitet samt beskattnings- och födelseland när jag ansluter mig som kund i banken?

Finland har ingått ett s.k. FATCA-avtal (FATCA = Foreign Account Tax Compliance Act) om utbyte av skatteuppgifter med USA. Syftet med avtalet är att trygga båda avtalsländernas skatteintäkter och förhindra skattesmitning. Enligt avtalet är banker och andra finansinstitut världen över skyldiga att identifiera sina amerikanska kunder och rapportera om deras placeringar och insättningar till skattemyndigheten i USA. För kunderna innebär avtalet några nya frågor i anknytning till skötseln av bankärenden.