Gå direkt till innehållet

Jag har bytt namn. Uppdateras det nya namnet automatiskt i mina uppgifter?

Ja, om du har anmält namnändringen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi får information om ändringen från myndigheten inom cirka två veckor. Namnet uppdateras i alla dina uppgifter, förutom på ditt kort.
Kontrollera kortets giltighetstid på kortet, i S-mobil eller på webbanken. Om ditt kort inte går ut inom två månader, ska du själv beställa ett nytt kort med nytt namn. Om ditt kort går ut inom två månader, får du automatiskt ett nytt kort och där framgår också ditt nya namn. 

Lättast beställer du det nya kortet på webbanken:
  1. Välj Mina kort på fliken Kort.
  2. Klicka på kortnumret vid det kort vars uppgifter du vill ändra.
  3. Välj Beställ nytt kort och Du har bytt namn – beställ nytt kort
  4. Ange både ditt gamla och ditt nya namn och bekräfta ändringen.
Vi skickar ett kort med ditt nya namn till din hemadress inom cirka en vecka. För att förnya kort debiteras enligt vår servicetariff.  


Ja, om du har anmält namnändringen till magistraten. Vi får information om ändringen från magistraten inom cirka två veckor. Namnet uppdateras i alla dina uppgifter, förutom på ditt kort.

Kontrollera kortets giltighetstid på kortet, i S-mobil eller på webbanken. Om det är lång tid tills giltighetstiden går ut ska du beställa ett nytt kort med det nya namnet. Om ditt kort snart går ut kommer ditt nya kort automatiskt att vara försett med det nya namnet.