Gå direkt till innehållet

Hur gör jag när en anhörig har dött?

1. För bouppteckningen behöver du saldointyg över den avlidnes tillgångar och skulder samt betalda insats i handelslaget. Vi skickar saldointygen direkt till den avlidnes senaste adress. 

Om den avlidne har haft spar- och placeringsprodukter ska ett saldointyg över dem beställas separat via S-Bankens kundtjänst eller, i fråga om LokalTapiola-fonder, via LokalTapiolas kundtjänst.

Vid behov kan en dödsbodelägare ensam även hämta intygen på S-gruppens kundtjänstställe. Du ska ta med sig identitetsbevis samt ämbetsbevis varav framgår att du är delägare i den avlidnes dödsbo. Du kan även beställa intygen genom att ringa S-gruppens telefontjänst. Då skickas de till den avlidnes senaste adress.

2. Betala dödsboets fakturor.

En dödsbodelägare kan ensam betala fakturor för el, telefon och bolagsvederlag och andra motsvarande återkommande fakturor samt fakturor som hänför sig direkt till dödsfallet, till exempel avgifter för sjukhus, begravning och minnesstund. Dessa fakturor kan skickas i S-Bankens betalkuvert till S-Bankens kundtjänst för betalning. Betalkuvert fås på S-gruppens kundtjänstställen.

3. Avsluta alla konton och behandla andelsrätten efter bouppteckningen.

För att kunna avsluta den avlidnes konton krävs samtycke från samtliga dödsbodelägare. När det gäller andelsrätten kan dödsbodelägarna besluta om andelsrätten ska överföras till en annan person eller om insatsen ska betalas tillbaka. Om andelsrätten överförs till en annan person ska mottagaren av den överförda andelsrätten vara på plats personligen.

Kontona kan avslutas och andelsrätten behandlas med fullmakt. Dödsbodelägarna kan ge en person fullmakt att agera för deras räkning. Utöver fullmakt ska följande tas med till S-gruppens kundtjänstställe:

  • bouppteckningsinstrument och släktutredning
  • eventuellt testamente

den avlidna makans eller makens bouppteckningsinstrument, om boet är oskiftat eller avvittrings- och skiftesinstrument om boet redan är skiftat.