Gå direkt till innehållet

Hurdana enkäter skickar S-Banken och S-bankens undersökningspartner?

Vi skickar enkäter per sms, e-post och telefon. Vi samlar in respons genom enkäter i syfte att utveckla ännu bättre produkter och tjänster för dig och våra övriga kunder.

Vi skickar regelbundet korta enkäter per sms till kunder med vilka vi skött ärenden per telefon, via meddelanden eller på möten. Dessutom gör vi kundnöjdhetsundersökningar och andra undersökningar. I allmänhet skickar vi en förfrågan om deltagande i dessa undersökningar per e-post, men ibland kontaktar vi kunder även per telefon. Vi använder ofta samarbetspartner i undersökningarna.

S-Banken ber aldrig någonsin kunderna uppge bankkoder, kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i e-postmeddelanden eller genom att ringa kunderna.

Om du vill säkerställa att en inbjudan till en enkätundersökning har kommit från S-Banken eller någon av våra samarbetspartner kan du kontakta oss genom att skicka ett meddelande på webbanken eller ringa vår kundtjänst.

Vi behandlar alltid alla våra kunders personuppgifter enligt dataskyddsbestämmelserna, den övriga lagstiftningen och vår dataskyddsbeskrivning.

Du kan förbjuda inbjudningar till undersökning på S-användarkonto. Förbudet träder i kraft efter några vardagar.