Gå direkt till innehållet
Aktivera och avsluta tjänster

Hur kan jag överföra min kundrelation till S-Banken från en annan bank?

Du överför enkelt din kundrelation från din gamla bank till S-Banken på följande sätt:

  1. Besök vårt kundtjänstställe i samband med shoppingturen eller aktivera tjänsterna på internet. Här kan du se vilket av våra serviceställen som ligger närmast dig. Vi aktiverar S-Bankens produkter och tjänster till dig och hjälper dig med frågor kring bankbytet. Läs mer och aktivera tjänsterna på internet.
  2. När du har fått tillgång till S-Bankens tjänster avslutar du dina tjänster i din gamla bank, antingen själv eller med vår hjälp. Bankbytet går snabbare om du själv avslutar tjänsterna i din gamla bank. Kom ihåg att överföra dina e-fakturor och andra återkommande betalningar från din gamla bank till S-Banken. Du kan också ge S-Banken fullmakt att avsluta önskade tjänster i den gamla banken och överföra medlen på dina konton till ditt konto i S-Banken. Tjänsten är gratis för dig.
  3. Meddela de nya kontouppgifterna till din arbetsgivare inför löneutbetalningen. Kom ihåg att vid behov meddela ditt nya kontonummer bland annat till FPA, skattemyndigheten och ditt försäkringsbolag. Om du vill kan du skicka ett meddelande om dina nya kontouppgifter till vårt kundtjänstställe, så skickar vi dem till mottagarna på dina vägnar.