Gå direkt till innehållet

Hur aktiverar jag banktjänster för mitt minderåriga barn?

Föräldrar kan tillsammans öppna ett konto i S-Banken till sitt barn. Du kan öppna kontot på S-Bankens webbank eller med tidsbokning på vårt kundtjänstställe. Föräldrarna kan också ansöka om webbankskoder och bankkort till barnet tillsammans med barnet på vårt kundtjänstställe. För att aktivera tjänster till ett barn eller en ung person krävs det samtycke från båda föräldrarna. Föräldrar kan också ge varandra fullmakt att ensamma aktivera tjänster till ett barn eller en ung person. Fullmakten kan ges på S-Bankens webbank eller genom en fullmakt på ett kundtjänstställe. Den förälder som ger behörighet genom en fullmakt ska vara kund i S-Banken och fullmakten ska vara i original. 

Barnet kan ha ett eget konto eller dispositionsrätt till sina föräldrars konto. Då kan barnet sätta in eller ta ut pengar på våra kundtjänstställen genom att uppvisa identitetsbevis. Vid öppnandet av ett konto bör föräldrarna besluta om de alltid ska använda barnets konto gemensamt eller om de kan använda kontot var för sig. Om kontot endast får användas gemensamt, ska båda föräldrarna alltid vara på plats när ändringar görs i kontot eller när till exempel pengar tas ut från kontot. Om föräldrarna vill använda kontot enbart gemensamt, är det inte möjligt att beställa kort för kontot och kontot kan inte användas på webbanken. 

Det går att beställa ett S-Förmånskort Visa Debit som kontobetalningsinstrument för barn över 7 år och att aktivera egna webbankskoder för barn över 12 år. För att ett barn ska kunna använda dessa tjänster ska barnet identifieras utifrån ett identitetsbevis på kundtjänststället.

Om den unga är över 15 år kan han eller hon även ensam besöka vårt kundtjänstställe och öppna ett eget konto för löneinkomster eller sociala förmåner som betalas direkt till den unga. Då kan föräldrarna få information om den ungas konto, men inte använda kontot utan den ungas samtycke.

Det går också att fondspara till ett barn genom att göra en engångsinsättning eller spara ett belopp varje månad från barnets konto. Barnets medel kan investeras i flera fonder. Det går att aktivera spar- och investeringstjänster på webbanken, om barnet redan har ett eget S-Konto.

Läs mer om banktjänster för barn på vår webbplats