Gå direkt till innehållet

Hur aktiverar jag banktjänster för mitt minderåriga barn?

Webbankskoder och bankkort kan föräldrarna ansöka om tillsammans med barnet på vårt kundtjänstställe. För att aktivera tjänster till ett barn eller en ung person krävs det samtycke från alla intressebevakare. Föräldrar kan också ge varandra fullmakt att ensamma aktivera tjänster till ett barn eller en ung person på vårt kundtjänstställe. 

En minderårig kan ha ett eget konto eller dispositionsrätt till sina föräldrars konto. Då kan barnet sätta in eller ta ut pengar på våra kundtjänstställen genom att uppvisa identitetsbevis. I första hand kan föräldrarna enbart använda barnets konto tillsammans. Båda kan dock ha rätt att använda kontot på egen hand när detta fastställs vid öppnande av kontot.

Det går att beställa ett S-Förmånskort Visa Debit som kontobetalningsinstrument för barn över 7 år och att aktivera egna webbankskoder för barn över 12 år. För att ett minderårigt barn ska kunna använda dessa tjänster ska barnet identifieras utifrån identitetsbeviset på kundtjänststället.

Om barnet är över 15 år kan barnet även ensamt besöka vårt kundtjänstställe och öppna ett eget konto för löneinkomster eller sociala förmåner som betalas direkt till barnet. Då kan föräldrarna få information om barnets konto, men inte använda kontot utan barnets samtycke.

 

Mer information om banktjänster för minderåriga