Gå direkt till innehållet

Hur aktiverar jag banktjänster för mitt minderåriga barn?

Webbankskoder och bankkort kan föräldrarna ansöka om tillsammans med barnet på vårt kundtjänstställe. För att aktivera tjänster till ett barn eller en ung person krävs det samtycke från alla intressebevakare. Föräldrar kan också ge varandra fullmakt att ensamma aktivera tjänster till ett barn eller en ung person på vårt kundtjänstställe. 

Barnet kan ha ett eget konto eller dispositionsrätt till sina föräldrars konto. Då kan barnet sätta in eller ta ut pengar på våra kundtjänstställen genom att uppvisa identitetsbevis. Vid öppnandet av ett konto bör föräldrarna besluta om de alltid ska använda barnets konto gemensamt eller om de kan använda kontot var för sig. Om kontot endast får användas gemensamt, ska båda föräldrarna alltid vara på plats när ändringar görs i kontot eller när till exempel pengar tas ut från kontot. Om föräldrarna vill använda kontot enbart gemensamt, är det inte möjligt att beställa kort för kontot och kontot kan inte användas på webbanken.

Det går att beställa ett S-Förmånskort Visa Debit som kontobetalningsinstrument för barn över 7 år och att aktivera egna webbankskoder för barn över 12 år. För att ett minderårigt barn ska kunna använda dessa tjänster ska barnet identifieras utifrån identitetsbeviset på kundtjänststället.

Om barnet är över 15 år kan barnet även ensamt besöka vårt kundtjänstställe och öppna ett eget konto för löneinkomster eller sociala förmåner som betalas direkt till barnet. Då kan föräldrarna få information om barnets konto, men inte använda kontot utan barnets samtycke.


Mer information om banktjänster för minderåriga