Gå direkt till innehållet

Kan jag ändra förfallodag för min kreditfaktura?

Ja. Du kan enkelt ändra förfallodag själv i S-mobil eller på webbanken. 

I praktiken kan fakturans förfallodag vara antingen den 15:e eller den sista dagen i månaden. Välj önskad dag bland dessa och gör ändringen i S-mobil eller på webbanken. Observera att om du byter fakturans förfallodag, ändras också kreditens faktureringsperiod. Det vill säga den tidsperiod fakturan hänför sig till. Om fakturans förfallodag är den 15:e i månaden, är faktureringsperioden hela föregående kalendermånad. Om fakturans förfallodag däremot är den sista dagen i månaden, sträcker sig faktureringsperioden från den 15:e i föregående månad till den 14:e i innevarande månad. 

Observera att fakturans förfallodag inte kan ändras på kreditens faktureringsdag eller två månader i följd. Kreditbetalningarna ska också vara i sin ordning och krediten får inte ha överskridits.

Ändringen börjar gälla tidigast på din nästa kreditfaktura. En avgift tas ut för ändringen enligt vår servicetariff.


Så här ändrar du förfallodag i S-mobil

  1. Öppna S-mobil och gå till avsnittet S-Banken
  2. Välj i menyn Kort det kort, vars förfallodag du vill ändra
  3. I menyn Uppgifter och inställningar öppna punkten Kreditfakturans förfallodag
  4. Välj ny förfallodag för din faktura och bekräfta ändringen.


Så här ändrar du förfallodagen på webbanken

  1. Välj Kort > Mina kort
  2. Klicka på kortnumret vid ditt kreditkort
  3. Välj Uppgifter och inställningar > Fakturans förfallodag > Ändra förfallodag
  4. Välj ny förfallodag för din faktura och bekräfta ändringen med din kod