Gå direkt till innehållet

Hur kontrollerar ni min identitet?

Vi kontrollerar alltid din identitet i ett officiellt identitetsbevis utfärdat av en myndighet. Från och med den 1 januari 2021 godtar vi pass eller identitetskort utfärdat av en finländsk myndighet för att verifiera identiteten. Du kan också identifiera dig med appen S-mobil.

Om en annan person sköter dina bankärenden, till exempel med fullmakt, behöver vi också den personens uppgifter och kontrollerar hans eller hennes identitet med hjälp av pass eller identitetskort.

Efter 1.1.2021 godtar vi följande identitetsbevis:

Utfärdat av en finländsk myndighet
  • pass (dock inte nödpass, främlingspass eller resedokument för flykting)
  • identitetskort (utfärdat efter 1.3.1999)
Utfärdat av en myndighet i en annan stat
  • pass
  • identitetskort som godtas som resedokument utfärdat av en myndighet i EES-området, Schweiz eller San Marino
För kontouttag godtas utöver ovan nämnda identitetsbevis även ett av en finländsk myndighet utfärdat
  • tillfälligt identitetskort 
  • körkort (utfärdat efter 1.10.1990)