Gå direkt till innehållet

Hur kan jag säga upp mitt kort?

Om du har ett onödigt kort, kan du säga upp det genom att kontakta vår kundtjänst. Du kan enklast säga upp kortet genom att skicka ett meddelande på webbanken. Du kan också lämna in kortet till vårt kundtjänstställe eller ringa vår kundtjänst.

Du kan säga upp kortet när alla inköp du gjort med kortet visas i dina kontotransaktioner. Om ett inköp ännu inte har debiterats, kan du inte säga upp kortet. 

Uppsägning av kort på webbanken

  1. Logga in på webbanken och välj Skriv meddelande på fliken Kundtjänst.
  2. När du skickar ett meddelande, välj Visa-kort och S-Lån som ärende och precisera genom att välja Ändringar och frågor gällande kort.
  3. I meddelandet ska du ange de fyra sista siffrorna i kortnumret på det kort du vill säga upp. Ange inte det fullständiga kortnumret i meddelandet. Berätta också i korthet i meddelandet varför du vill säga upp kortet.
  4. Vår kundtjänst bekräftar i ett svarsmeddelande inom cirka tre vardagar att kortet sagts upp. När du har fått meddelandet, kan du förstöra kortet genom att klippa det över chipet och magnetremsan och slänga bitarna.

Kom ihåg att bank- och kreditkort är personliga. Du kan endast säga upp kort i ditt eget namn. Kortinnehavaren måste själv begära att kortet sägs upp. Om en annan person har ett parallellkort till ditt kreditkort, kan vi säga upp det samtidigt som huvudkortet. Ett minderårigt barns kort kan sägas upp om bägge vårdnadshavarna begär det.