Gå direkt till innehållet
Webbanken

Hur får jag mitt användarnamn?

Din användarkod anges i ditt avtal om bankkoder eller i ett separat brev som du fick i samband med att du ingick avtalet. Användarkoden anges också i S-mobil i avsnittet Jag, under S-Bankens tjänster där du kan gå till Användarkod till webbanken.

Koden består av 6–8 siffror.

Om du har tappat bort din användarkod kan du kontrollera den i S-mobil. Du kan aktivera S-mobil även med webbankskoder till en annan bank.  Vid behov kan du också förnya dina bankkoder på vårt närmaste kundtjänstställe. Du behöver pass eller identitetskort när du ska förnya dina koder. För förnyande av användarkod tar vi ut en avgift enligt vår servicetariff.