Gå direkt till innehållet

Hur ändrar jag betalningsgränsen per dygn på webbanken?

Du kan enkelt själv ändra den dygnsspecifika betalningsgränsen på webbanken enligt följande: 

  1. Välj Mina konton på fliken Konton på webbanken.
  2. Om du har flera konton, välj från listan det konto, vars betalningsgräns du vill ändra.
  3. Den nuvarande betalningsgränsen för kontot syns i Kontots gräns för internetbetalningar/dygn
  4. Du kan ändra gränsen genom att klicka på Ändra. Mata in den nya betalningsgränsen i den vy som öppnas och bekräfta ändringen.

Den kontospecifika betalningsgränsen kan vara 0–50 000 euro/dygn. Notera att den förhöjda betalningsgränsen ska gälla när en betalning görs på webbanken och på betalningens förfallodag.

Om du tillfälligt vill höja gränsen till mer än 50 000 euro ska du kontakta oss per telefon. Observera att en betalningsgräns på över 50 000 euro gäller i högst 7 dygn och till klockan 21.30 den avtalade dagen.