Gå direkt till innehållet

Tjänsterna S-Aktiehandel och FIM Direct Online samt förmedlings- och förvaringstjänsterna för värdepapper läggs ner våren 2020

Eftersom förmedlings- och förvaringstjänsterna för värdepapper upphör, ska du före 18 mars 2020 välja en annan tjänsteleverantör för handel och förvaring av värdepapper. Dina fondinnehav på S-Banken och FIM blir kvar på webbanken och ändringen påverkar varken dina fondinnehav eller köp och försäljning av fondandelar.

Vi har ingått ett samarbetsavtal med Nordnet Bank AB. Genom avtalet får S-Bankens kunder inom förmedlings- och förvaringstjänster för värdepapper möjlighet att övergå till Nordnet. Vi rekommenderar att du överför ditt värdeandelskonto avgiftsfritt till Nordnet. Anvisningarna finns längre ner på sidan.

Om du har S-Placeringsobligationer eller andra strukturerade produkter som tillhandahålls av FIM, kommer vi att kontakta dig innan förvaringstjänsterna upphör.

Mer information finns i Vanliga frågor nedan.