Gå direkt till innehållet

S-Förmånskort Debit blev avgiftsbelagda 1.10.2021 – alla andra S-Förmånskort är fortfarande avgiftsfria

S-Förmånskort Debit utan chip blev avgiftsbelagt den 1 oktober 2021. Ändringen gäller bara S-Förmånskort Debit av gammal modell. Med kortet kan kunden samla Bonus, betala inköp samt ta ut och sätta in kontanter endast på S-gruppens verksamhetsställen. Alla ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll får även framöver S-Förmånskort Kontantkort och S-Förmånskort Visa utan månads- och årsavgifter.

Välj ett av nedan angivna alternativ för hur du vill göra

 1. Jag vill fortsätta att använda mitt S-Förmånskort Debit.

  Du kan fortsätta att använda kortet, och från och med oktober är månadsavgiften för kortet 3 euro. Från och med 1 oktober 2021 tas avgiften automatiskt ut från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet. Om du vill fortsätta att använda ditt nuvarande kort behöver du inte göra någonting.
 2. Jag vill avsluta mitt S-Förmånskort Debit och endast beställa ett S-Förmånskort för att kunna samla Bonus.

  Säg upp S-Förmånskort Debit-kortet på S-Bankens webbank eller på vår webbplats med webbankskoder till vilken finländsk bank som helst. För att kunna samla Bonus kan du beställa ett avgiftsfritt S-Förmånskort Kontantkort på S-användarkonto. Med kortet kan du samla Bonus, men inte betala inköp och ta ut pengar i kassan eller i automat.

 3. Jag vill byta ut mitt nuvarande kort mot ett avgiftsfritt S-Förmånskort Visa.

  På webbanken kan du enkelt ansöka om S-Förmånskort Visa. Om du inte har webbankskoder till S-Banken, kan du boka tid på s-pankki.fi/sv/ajanvaraus eller besöka oss på en Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt. Vi hjälper dig att byta kort. S-Förmånskort Visa som bank- eller kreditkort eller kombinationskort är ett kort utan månads- och årsavgifter för alla S-gruppens ägarkunder och dem som hör till ägarkundshushåll. Med S-Förmånskort Visa kan du samla Bonus och betala inköp. Ta med dig giltigt pass eller identitetskort.

 

Vanliga frågor

Det är enbart S-Förmånskort Debit av gammal modell utan chip och Visa-logotyp som blev avgiftsbelagda den 1 oktober 2021. Alla andra S-Förmånskort förblir avgiftsfria. Enklast kan du kontrollera dina egna kort i S-mobil eller på webbanken. Du kan också jämföra dina S-Förmånskort med bilderna ovan.

I S-mobil ser du dina giltiga kort i avsnittet S-Banken under Kort. På webbanken ser du dina kort på fliken Kort under Mina kort. Om texten ”Används, förnyas inte” visas vid något av dina kort, bör du säga upp kortet om du inte vill betala en månadsavgift från och med den 1 oktober 2021. Läs mer om hur du säger kortet på denna sida under Hur kan jag säga upp mitt S-Förmånskort Debit?

Kontakta oss på webbanken, via telefontjänsten eller besök närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt, om du vill säga upp kortet och byta det till ett avgiftsfritt S-Förmånskort. Nedan finns mer information om hur du byter ut kortet.

Om du nyligen har sagt upp ditt S-Förmånskort Debit eller om du vill fortsätta att använda kortet med den nya månadsavgiften, behöver du inte göra någonting med anledning av ändringen.

 

Om du vill säga upp ditt S-Förmånskort Debit, kan du kontakta oss webbanken, via telefontjänsten eller besök närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt.

Webbanken
På webbanken kan du enkelt säga upp ditt S-Förmånskort Debit. Så här gör du:

 1. Logga in på webbanken. På förstasidan eller i avsnittet Mina kort på fliken Kort väljer du sedan det S-Förmånskort Debit som du vill säga upp.

 2. Klicka på Säg upp kort och bekräfta sedan uppsägningen med dina webbankskoder eller genom identifiering i S-mobil.

 3. Webbanken meddelar att kortet är uppsagt. Förstör kortet genom att klippa det i flera delar vid magnetremsan och namnet. Om du vill ansöka om S-Förmånskort Visa kan du göra det i avsnittet Ansök om kort på webbanken.

Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt
Boka först en lämplig tid till närmaste serviceställe på vår webbplats. Boka tiden med ämnet Konton, kort och betalning. Ta med dig ett giltigt pass eller identitetskort och alla dina nuvarande S-Förmånskort.

Du kan kontrollera var det närmaste servicestället finns på s-banken.fi/servicestallen.

Telefontjänsten
Du når oss per telefon. Vi kan avsluta ditt S-Förmånskort Debit per telefon. Däremot kan du bara beställa ett nytt S-Förmånskort Visa via telefontjänsten om du redan har S-Bankens webbankskoder. Vi använder koderna för att identifiera dig per telefon. Du kan också identifiera dig i telefontjänsten med S-mobil, om du använder appen.

 

Du kan säga upp ditt S-Förmånskort Debit-kort på S-Bankens webbank eller på vår webbplats med webbankskoder till vilken finländsk bank som helst. Om du vill kan du också besöka vårt kundtjänstställe, ringa vår telefontjänst. 

Webbanken
På webbanken kan du enkelt säga upp ditt S-Förmånskort Debit. Så här gör du:

 1. Logga in på webbanken. På förstasidan eller i avsnittet Mina kort på fliken Kort väljer du sedan det S-Förmånskort Debit som du vill säga upp.

 2. Klicka på Säg upp kort och bekräfta sedan uppsägningen med dina webbankskoder eller genom identifiering i S-mobil.

 3. Webbanken meddelar att kortet är uppsagt. Förstör kortet genom att klippa det i flera delar vid magnetremsan och namnet. Om du vill ansöka om S-Förmånskort Visa kan du göra det i avsnittet Ansök om kort på webbanken.

På vår webbplats
Du kan säga upp ditt S-Förmånskort Debit-kort på vår webbplats med webbankskoder till vilken finländsk bank som helst. Gör så här:

 1. Logga in i vår webbtjänst med webbankskoder till vilken finländsk bank som helst.
 2. På förstasidan finns punkten S-Förmånskort Debit. Klicka på knappen Säg upp kort. Observera att du i tjänsten ser alternativet ”Säg upp kort” om du har ett giltigt S-Förmånskort Debit.
 3. Följ anvisningarna i tjänsten. När tjänsten meddelar att kortet har sagts upp ska du förstöra kortet genom att klippa det i flera bitar över magnetremsan och namnet.

Gå till webbtjänsten för att säga upp ditt kort

Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt
Boka först en lämplig tid till närmaste serviceställe på vår webbplats. Boka tid under ämnet Konton, kort och betalning och besök oss före den 1 oktober 2021. Ta med dig ett giltigt pass eller ett identitetskort och det S-Förmånskort Debit som du vill avsluta.

Du kan kontrollera var det närmaste servicestället finns på s-banken.fi/servicestallen.

Telefontjänsten
Du når oss per telefon. Vi kan avsluta ditt S-Förmånskort Debit per telefon. Däremot kan du bara beställa ett nytt S-Förmånskort Visa via telefontjänsten om du redan har S-Bankens webbankskoder. Vi använder koderna för att identifiera dig per telefon. Du kan också identifiera dig i telefontjänsten med S-mobil, om du använder appen.

Per post

Om du inte kan uträtta ärenden på webbanken eller per telefon eller besöka närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt, kan du också säga upp ditt S-Förmånskort Debit per post med ett fritt formulerat meddelande. Gör så här:

 1. Skicka oss ett skriftligt fritt formulerat meddelande som du har undertecknat och daterat. Ange i meddelandet att du vill säga upp ditt S-Förmånskort Debit. Ange även ditt namn, din adress och de fyra sista siffrorna på ditt S-Förmånskort Debit. Ange inte det fullständiga kortnumret i meddelandet.
 2. Skicka uppsägningsmeddelandet utan porto till adressen:
  S-Banken
  Kod 5010525
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 1. Förstör kortet du säger upp genom att klippa det i flera delar vid magnetremsan och namnet samt kassera kortet.

Om du inte har S-Bankens webbank, ser du i S-användarkonto att kortet har upphört att gälla. Du ser de giltiga korten på följande sätt:

 1. Logga in på S-användarkonto. Välj först språk och sedan Logga in i det övre högra hörnet.
 2. Du hittar dina kort på fliken Egna uppgifter under Kunduppgifter > Uppgifterna om ditt ägarkundskap. Om ditt S-Förmånskort Debit inte längre är synligt, har det upphört att gälla.

I S-användarkonto kan du också beställa ett S-Förmånskort Kontantkort med vilket du kan samla Bonus. Du kan beställa kortet på fliken Egna uppgifter under S-Förmånskort till dina familjemedlemmar. Välj Beställ kontantkort. Kortet skickas hem per post inom cirka två veckor.

 

S-Förmånskort Debit av den gamla modellen blir avgiftsbelagt den 1 oktober 2021. Alla andra S-Förmånskort förblir avgiftsfria. Månadsavgiften är 3 euro. Från och med den 1 oktober 2021 tar vi ut avgiften från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet.

Ändringen beror på att S-Förmånskort Debit av den gamla modellen bygger på gammal teknik med magnetremsa. Det kort som blir avgiftsbelagt har till exempel ingen Visa-logo och inget chip som möjliggör säker kontaktlös betalning. Med hjälp av prissättningen försöker vi styra våra kunder att använda modernare, mångsidigare och säkrare kort. De aktuella S-Förmånskort Debit-korten har inte erbjudits till nya kunder sedan 2012. Vi erbjuder trots det möjligheten att fortsätta att använda kortet av den gamla modellen med en månadsavgift på 3 euro. Du kan också börja använda ett avgiftsfritt S-Förmånskort Visa, med vilket du kan samla Bonus och dessutom betala överallt i världen. Läs mer om S-Förmånskort Visa

Nej. Prisändringen gäller bara S-Förmånskort Debit-kortet med föråldrad teknik som inte har erbjudits till nya kunder sedan 2012. Alla andra S-Förmånskort förblir avgiftsfria.

Om du inte behöver någon betalfunktion på ditt kort, kan du välja ett avgiftsfritt S-Förmånskort Kontantkort som enbart är avsett för att samla Bonus. Med kortet kan du samla Bonus, men inte betala inköp och ta ut pengar i kassan eller i automat. Du kan säga upp ditt S-Förmånskort Debit-kort på vår webbplats med webbankskoder till vilken finländsk bank som helst. Du kan också besöka vår Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt eller ringa vår telefontjänst. För att kunna samla Bonus kan du enkelt beställa ett avgiftsfritt S-Förmånskort på S-användarkonto.

 

Du kan ansöka om webbankskoder genom att besöka ett av våra kundtjänstställen. Antingen kan du boka tid via vår webbplats eller också kan du besöka kundtjänststället på en tid som passar dig. Du kan kontrollera var närmaste kundtjänstställe finns samt öppettiderna på vår webbplats.

Du beviljas webbankskoder, om

  • du har ett konto i S-Banken eller omfattande dispositionsrätt till en annan persons konto i S-Banken
  • du är minst 12 år
  • du har med dig ett giltigt pass eller identitetskort med foto när du ansöker om koder.

S-Förmånskort Debit

   
 

S-Förmånskort Debit utan chip och Visa-logo som utgick ur sortimentet år 2012

 

Fyra olika S-Förmånskort för olika livssituationer

Det finns fyra olika avgiftsfria S-Förmånskort för olika livssituationer. Nedan finns bilder på de kortmodeller som används i nuläget:

S-Förmånskort Kontantkort

S-Förmånskort Kontantkort är ett S-Förmånskort med vilket du kan samla Bonus och utnyttja olika prisförmåner. Du kan inte betala med kortet. Läs mer on S-Förmånskort Kontantkort (S-Kanava)

   
 

 

S-Förmånskort Visa Credit/Debit

S-Förmånskort Visa Credit/Debit är ett kombinationskort som beviljas av S-Banken och som fungerar både som bankkort och som kreditkort. Då du använder kortets Debit-egenskap, dvs. betalar från bankkonto, debiteras inköpen direkt från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet. Då du använder kortets Credit-egenskap, dvs. betalar från kreditkonto, får du extra betalningstid och köpskydd. Läs mer om S-Förmånskort Visa Credit/Debit

   

 

S-Förmånskort Visa Debit 

Med S-Förmånskort Visa Debit kan du ta ut kontanter och betala inköp i Finland, utomlands och på webben. Inköpen debiteras direkt från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet. Detta är ett utomordentligt sätt också för en yngre person att öva betalning. Åldersgränsen för S-Förmånskort Visa Debit är sju år. Läs mer om S-Förmånskort Visa Debit

   

 

S-Förmånskort Visa Credit

S-Förmånskort Visa Credit är S-Bankens kreditkort, som ger dig längre betalningstid på dina inköp. När fakturan förfaller kan du välja att betala antingen en minimibetalning eller alla inköp på en gång. Ränta betalas bara på kreditsaldot på den andel som är obetald efter fakturans förfallodag. Läs mer om S-Förmånskort Visa Credit