Gå direkt till innehållet

S-Förmånskort Debit-korten blir avgiftsbelagda den 1 april 2021 – alla andra S-Förmånskort är fortfarande avgiftsfria

S-Förmånskort Debit blir avgiftsbelagt från början av april. Ändringen gäller bara S-Förmånskort Debit av den gamla modellen, med vilket man kan samla Bonus, betala inköp samt ta ut och sätta in kontanter endast vid S-gruppens serviceställen. S-Förmånskort Kontantkort som S-gruppen erbjuder sina kunder samt S-Förmånskort Visa med betalegenskaper som S-Banken beviljar är fortsättningsvis utan månads- och årsavgifter för alla ägarkunder och dem som hör till ett ägarkundshushåll.

S-Förmånskort Debit är ett kort som har utgått ur vårt sortiment år 2012. Vi erbjuder trots det möjligheten att fortsätta att använda kortet av den gamla modellen med en månadsavgift på 3 euro. Från och med den 1 april 2021 tar vi ut avgiften från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet. Du känner igen kortet på att det inte har något chip eller någon Visa-logo. Dessutom står det Debit på det övre högra hörnet på kortet. Se modeller på olika kort på denna sida.

Om du inte vill betala månadsavgift för ditt S-Förmånskort Debit, kan du byta ut det mot ett S-Förmånskort Visa, som du kan använda både för att samla Bonus och för att betala överallt i världen. S-Förmånskort Visa som bank- eller kreditkort eller kombinationskort är ett kort utan månads- och årsavgifter för alla S-gruppens ägarkunder och dem som hör till ett ägarkundshushåll. Om du inte behöver någon betalfunktion på ditt kort, kan du välja ett avgiftsfritt S-Förmånskort som enbart är avsett för att samla Bonus. Mer information om korten och byte av kort finns bland Vanliga frågor nedan.

 

S-Förmånskort Debit utan chip och Visa-logo som utgick ur sortimentet år 2012  

 

Fyra olika S-Förmånskort för olika livssituationer

Det finns fyra olika avgiftsfria S-Förmånskort för olika livssituationer. Nedan finns bilder på de kortmodeller som används i nuläget:

S-Förmånskort Kontantkort är ett S-Förmånskort med vilket du kan samla Bonus och utnyttja olika prisförmåner. Du kan inte betala med kortet.

   
 

 

S-Förmånskort Visa Credit/Debit är ett kombinationskort som beviljas av S-Banken och som fungerar både som bankkort och som kreditkort. Då du använder kortets Debit-egenskap, dvs. betalar från bankkonto, debiteras inköpen direkt från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet. Då du använder kortets Credit-egenskap, dvs. betalar från kreditkonto, får du extra betalningstid och köpskydd. Läs mer om S-Förmånskort Visa Credit/Debit

   

 

Med S-Förmånskort Visa Debit kan du ta ut kontanter och betala inköp i Finland, utomlands och på webben. Inköpen debiteras direkt från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet. Detta är ett utomordentligt sätt också för en yngre person att öva betalning. Åldersgränsen för S-Förmånskort Visa Debit är sju år. Läs mer om S-Förmånskort Visa Debit

   

 

S-Förmånskort Visa Credit är S-Bankens kreditkort, som ger dig längre betalningstid på dina inköp. När fakturan förfaller kan du välja att betala antingen en minimibetalning eller alla inköp på en gång. Ränta betalas bara på kreditsaldot på den andel som är obetald efter fakturans förfallodag. Läs mer om S-Förmånskort Visa Credit

   
 

Vanliga frågor

Bara S-Förmånskort Debit av den gamla modellen som saknar chip och Visa-logo blir avgiftsbelagt den 1 april 2021. Alla andra S-Förmånskort förblir avgiftsfria.
Enklast kan du kontrollera dina egna kort i S-mobil eller på webbanken. Du kan också jämföra dina S-Förmånskort med bilderna ovan.

I S-mobil ser du dina giltiga kort i avsnittet S-Banken under Kort. På webbanken ser du dina kort på fliken Kort under Mina kort. Om texten ”Används, förnyas inte” visas vid något av dina kort, bör du säga upp kortet om du inte vill betala en månadsavgift från och med den 1 april 2021. Läs mer om hur du säger kortet på denna sida under Hur kan jag säga upp mitt S-Förmånskort Debit?

Kontakta oss på webbanken, via telefontjänsten eller besök närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt, om du vill säga upp kortet och byta det till ett avgiftsfritt S-Förmånskort. Nedan finns mer information om hur du byter ut kortet.

Om du nyligen har sagt upp ditt S-Förmånskort Debit eller om du vill fortsätta att använda kortet med den nya månadsavgiften, behöver du inte göra någonting med anledning av ändringen.

Om du inte vill betala månadsavgift för ditt S-Förmånskort Debit, kontakta oss på webbanken, via telefontjänsten eller besök närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt före den 1 april 2021.

Webbanken
Skicka ett meddelande till oss på webbanken på fliken Kundtjänst under Skriv meddelande. Du kan också använda chatten på webbanken. Ange i meddelandet att du vill avsluta ditt S-Förmånskort Debit samt de fyra sista siffrorna av ditt kortnummer. Ange inte det fullständiga kortnumret i meddelandet.

Om du ännu inte har ett avgiftsfritt S-Förmånskort Visa, kan du ansöka om ett sådant på webbanken på fliken Kort under Ansök om kort.

Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt
Boka först en lämplig tid till närmaste serviceställe på vår webbplats. Boka tid under ämnet Konton, kort och betalning och besök oss före den 1 april 2021. Ta med dig ett giltigt pass eller ett identitetskort och alla dina nuvarande S-Förmånskort.

Du kan kontrollera var det närmaste servicestället finns på s-banken.fi/servicestallen.

Telefontjänsten
Du når oss per telefon på 010 76 5810 (må–to klockan 9–20, fr klockan 9–18, 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Vi kan avsluta ditt S-Förmånskort Debit per telefon. Däremot kan du bara beställa ett nytt S-Förmånskort Visa via telefontjänsten om du redan har S-Bankens webbankskoder. Vi använder koderna för att identifiera dig per telefon. Du kan också identifiera dig i telefontjänsten med S-mobil, om du använder appen.

Om du vill säga upp ditt S-Förmånskort Debit före månadsavgiften införs, kontakta oss på webbanken, via telefontjänsten eller besök närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt före den 1 april 2021.

Webbanken
Skicka ett meddelande till oss på webbanken på fliken Kundtjänst under Skriv meddelande. Du kan också använda chatten på webbanken.

Ange i meddelandet att du vill avsluta ditt S-Förmånskort Debit samt de fyra sista siffrorna av ditt kortnummer. Ange inte det fullständiga kortnumret i meddelandet.

Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt
Boka först en lämplig tid till närmaste serviceställe på vår webbplats. Boka tid under ämnet Konton, kort och betalning och besök oss före den 1 april 2021. Ta med dig ett giltigt pass eller ett identitetskort och det S-Förmånskort Debit som du vill avsluta.

Du kan kontrollera var det närmaste servicestället finns på s-banken.fi/servicestallen.

Telefontjänsten
Du når oss per telefon på 010 76 5810 (må–to klockan 9–20, fr klockan 9–18, 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Vi kan avsluta ditt S-Förmånskort Debit per telefon. Däremot kan du bara beställa ett nytt S-Förmånskort Visa via telefontjänsten om du redan har S-Bankens webbankskoder. Vi använder koderna för att identifiera dig per telefon. Du kan också identifiera dig i telefontjänsten med S-mobil, om du använder appen.

Post
Om du inte kan uträtta ärenden på webbanken eller per telefon eller besöka närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt, kan du också säga upp ditt S-Förmånskort Debit per post. Gör så här:

 1. Skicka oss ett skriftligt, undertecknat och fritt formulerat meddelande. Ange i meddelandet att du vill avsluta ditt S-Förmånskort Debit samt de fyra sista siffrorna av ditt kortnummer. Ange inte det fullständiga kortnumret i meddelandet.
 2. Skicka uppsägningsmeddelandet utan porto till adressen:
  S-Banken
  Kod 5010525
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 3. Förstör kortet du säger upp genom att klippa det i flera delar vid magnetremsan och namnet samt kassera kortet.

S-Förmånskort Debit av den gamla modellen blir avgiftsbelagt den 1 april 2021. Alla andra S-Förmånskort förblir avgiftsfria. Månadsavgiften är 3 euro. Från och med den 1 april 2021 tar vi ut avgiften från det konto i S-Banken till vilket kortet är anslutet.

Ändringen beror på att S-Förmånskort Debit av den gamla modellen bygger på gammal teknik med magnetremsa. Det kort som blir avgiftsbelagt har till exempel ingen Visa-logo och inget chip som möjliggör säker kontaktlös betalning. Med hjälp av prissättningen försöker vi styra våra kunder att använda modernare, mångsidigare och säkrare kort. De aktuella S-Förmånskort Debit-korten har inte erbjudits till nya kunder sedan 2012. Vi erbjuder trots det möjligheten att fortsätta att använda kortet av den gamla modellen med en månadsavgift på 3 euro. Du kan också börja använda ett avgiftsfritt S-Förmånskort Visa, med vilket du kan samla Bonus och dessutom betala överallt i världen. Läs mer om S-Förmånskort Visa

Nej. Prisändringen gäller bara S-Förmånskort Debit-kortet med föråldrad teknik som inte har erbjudits till nya kunder sedan 2012. Alla andra S-Förmånskort förblir avgiftsfria.

Om du inte behöver någon betalfunktion på ditt kort, kan du välja ett avgiftsfritt S-Förmånskort Kontantkort som enbart är avsett för att samla Bonus. Du kan säga upp ditt S-Förmånskort Debit och beställa ett Kontantkort via vår telefontjänst eller genom att besöka närmaste Ägarkundstjänst och S-Banken-servicepunkt.

Du kan ansöka om webbankskoder genom att besöka ett av våra kundtjänstställen. Antingen kan du boka tid via vår webbplats eller också kan du besöka kundtjänststället på en tid som passar dig. Du kan kontrollera var närmaste kundtjänstställe finns samt öppettiderna på vår webbplats.

Du beviljas webbankskoder, om

  • du har ett konto i S-Banken eller omfattande dispositionsrätt till en annan persons konto i S-Banken
  • du är minst 12 år
  • du har med dig ett giltigt pass eller identitetskort med foto när du ansöker om koder.