Gå direkt till innehållet

Webbankens användarkoder ändras då de digitala tjänsterna utvecklas

I takt med att utvecklingen av våra digitala tjänster framskrider är det dags att avstå från användarkoder som innehåller bokstäver. Vi börjar använda användarkoder som bara innehåller siffror. Vi skickar information om ändringen av användarkoden personligen till alla kunder som berörs av ändringen.

Ändringen av användarkoden påverkar inte ditt lösenord till webbanken eller S-mobil eller din kodtabell, utan dessa är oförändrade. Ändringen påverkar inte användningen av S-mobil och du behöver till exempel inte logga in i S-mobil på nytt. Om din användarkod redan har bytts ut, kan du kontrollera den även i S-mobil. I S-mobil visas användarkoden under Kontrollera användarkoden till webbanken i avsnittet Jag. Om du inte kan använda S-mobil med S-Bankens webbankskoder, kan du också börja använda banktjänsterna i S-mobil med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat. Läs mer


Om din användarkod innehåller bokstäver, men du ännu inte har fått något meddelande av oss, kan du fortsätta att använda din nuvarande användarkod. Du behöver inte kontakta oss. Du får mer information om ändringen på denna sida.

För att garantera säkerheten är det bäst att sköta bankärenden med S-mobil eller så att du loggar in på webbanken genom att ange adressen till S-Bankens webbplats, www.s-banken.fi, i adressfältet i webbläsaren. Gå inte till webbanken med hjälp av en sökmotor.

Vanliga frågor

Vi skickar information om din nya användarkod till din webbank. Du får också information om den nya användarkoden per post.

Om din användarkod redan har bytts ut, kan du kontrollera den även i S-mobil. I S-mobil visas användarkoden under Kontrollera användarkoden till webbanken i avsnittet Jag. Obs! S-mobil visar alltid enbart en gällande användarkod.

Om du inte kan använda S-mobil med S-Bankens webbankskoder, kan du också börja använda banktjänsterna i S-mobil med en annan banks webbankskoder eller mobilcertifikat. Läs mer

Du kan kontrollera din användarkod på webbanken genom att välja Inställningar > Användar ID. På webbanken ser du din nuvarande användarkod och din nya kod.

 

Ändringen utförs stegvis, de första koderna har redan ändrats och resten ändras stegvis under 2022. Vi skickar information om ändringen av användarkoden personligen till alla kunder som berörs av ändringen.

Först skickar vi ett förhandsmeddelande till webbanken och påminner dig också om ändringen per e-post och sms. Vi skickar information om den nya användarkoden till dig i god tid före ändringen. Du kan kontrollera din nya användarkod på webbanken eller i brevet som skickats per post. I meddelandet anger vi exakt datum då du kan börja använda din nya användarkod.

Om din användarkod innehåller bokstäver, men du ännu inte har fått något meddelande av oss, kan du fortsätta att använda din nuvarande användarkod. Du behöver ännu inte göra någonting och inte heller kontakta oss.

Eftersom våra digitala tjänster utvecklas är det dags att avstå från användarkoder som innehåller bokstäver. Vi börjar använda användarkoder som bara innehåller siffror.

Du behöver inte göra någonting annat än börja använda din nya användarkod. Vi skickar information om din nya användarkod i ett separat meddelande på webbanken. Du får också information om den nya användarkoden per post. Meddelandet innehåller också exakt datum då du kan börja använda den nya användarkoden. Ändringen påverkar inte ditt lösenord, din kodtabell eller användningen av S-mobil.

Om din användarkod innehåller bokstäver, men du ännu inte har fått något meddelande av oss, kan du fortsätta att använda din nuvarande användarkod. Du behöver ännu inte göra någonting och inte heller kontakta oss. Ändringen utförs stegvis, de första koderna har redan ändrats och resten ändras stegvis under 2022.

Vi skickar dig information om din nya användarkod i ett separat meddelande på webbanken. Du får också information om den nya användarkoden per post. Meddelandet innehåller exakt datum då du kan börja använda den nya användarkoden. Försök inte logga in på webbanken med den nya användarkoden före detta datum. Din nya användarkod kan spärras, om du försöker använda den innan den har blivit giltig.

Du kan inte längre använda din gamla användarkod som innehåller bokstäver efter att du har fått en ny användarkod av oss och den har aktiverats.

Använd stora bokstäver då du skriver delen med bokstäver i din användarkod. Till exempel så här: ABCD1234.

I största delen av datorerna kan du aktivera och avaktivera stora bokstäver genom att trycka på caps lock-tangenten.

Om du använder din gamla användarkod efter att den nya användarkoden har aktiverats, anger webbanken att användarkoden är fel i samband med att du loggar in. Om du försöker logga in med fel användarkod flera gånger, kan användarkoden bli spärrad. I så fall hjälper vi dig att öppna användarkoden på vårt kundtjänstställe. På vår webbplats kan du kontrollera var närmaste kundtjänstställe finns.
Du kan logga in på webbanken via vår webbplats. Gå till vår webbplats på s-banken.fi och klicka på LOGGA IN i det övre högra hörnet. Om knappen inte visas direkt, hittar du den genom att klicka på den gröna menyknappen. Du kan logga in antingen med kodtabell eller S-mobil.

För att garantera säkerheten är det bäst att sköta bankärenden med S-mobil eller så att du loggar in på webbanken genom att ange adressen till S-Bankens webbplats, www.s-banken.fi, i adressfältet i webbläsaren. Gå inte till webbanken med hjälp av en sökmotor.

Inloggning med kodtabell

  1. Under rubriken Logga in på webbanken väljer du MED KODTABELL.
  2. I fältet Användarkod anger du din nya användarkod. Användarkoden finns i det meddelande vi skickat till dig.
  3. I fältet Lösenord anger du ditt lösenord. Har du glömt lösenordet?
  4. Klicka på Fortsätt.
  5. Ange den kod som webbanken begär i avsett fält. Koden finns i din kodtabell. Har du ingen kodtabell?
  6. Ange den bekräftelsekod som du fått per sms och klicka på Bekräfta.

Inloggning med S-mobil

När du loggar in med S-mobil behöver du inte använda din användarkod. Du behöver fortfarande användarkoden och den konventionella kodtabellen då du ska börja använda S-mobil i en ny enhet eller om du glömt din kod för elektronisk identifiering.

  1. Du kan logga in med telefonen och en QR-kod utan att använda webbankskoderna. Öppna S-mobil och välj Jag i undermenyn.
  2. Välj Läs av QR-kod och följ instruktionerna i S-mobil.
Du kan själv beställa en ny kodtabell under Beställ kodtabell på vår webbplats. Tabellen kommer hem till dig med posten. Du kan också med ett meddelande på webbanken be oss skicka en tabell till dig eller hämta en på vårt kundtjänstställe om du behöver den genast.

För förnyande av kodtabellen tar vi ut en avgift enligt vår servicetariff.
Webbanken är skyddad genom SSL-kryptering, en krypteringsteknik som webbläsarna stöder och som skyddar förbindelsen mellan kundens webbläsare och webbanken.

Som kund på webbanken ska du dock själv sörja för att den enhet som du använder för att ansluta till webbanken är ändamålsenligt skyddad mot skadliga program och att du använder webbanken på ett säkert sätt.

Det blir tyvärr allt vanligare med e-postmeddelanden som skickas ut i bankers namn eller förfalskade webbplatser där man försöker komma över webbankskoder eller kreditkortsuppgifter. Sköt dina bankärenden med S-mobil eller logga alltid in på webbanken via S-Bankens webbplats genom att ange s-banken.fi i adressfältet i din webbläsare. Gå inte till webbanken med hjälp av en sökmotor. S-Banken ber dig aldrig någonsin uppge webbankskoder, kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i e-postmeddelanden eller per telefon.

Läs mer om säker hantering av bankärenden på vår webbplats
För närvarande skickar vi meddelanden om ändring av användarkoden personligen till alla kunder som berörs av ändringen.

Det blir tyvärr också allt vanligare med e-postmeddelanden som skickas ut i bankers namn eller förfalskade webbplatser där man försöker komma över webbankskoder eller kreditkortsuppgifter. S-Banken ber dig aldrig någonsin uppge webbankskoder, kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i e-postmeddelanden eller per telefon. Vi skickar inte den nya användarkoden per e-post och ber dig inte heller per e-post vidta några åtgärder med anledning av ändringen. Då ändringen närmar sig skickar vi dig påminnelser, till exempel per sms. Meddelandena innehåller inga länkar. Om du misstänker att du har fått ett bluffmeddelande, ska du ta bort meddelandet utan att öppna meddelandet eller länkar i det.

Läs mer om säker hantering av bankärenden på vår webbplats
I samband med denna ändring av användarkoden är ändringen avgiftsfri för dig.
Ändringen av användarkoden påverkar inte användningen av S-mobil. Om du har loggat in på webbanken med S-mobil, kan du göra detta även i framtiden. På grund av ändringen behöver du inte logga in i S-mobil på nytt.

Observera dock att du fortfarande behöver användarkoden och den konventionella kodtabellen då du ska börja använda S-mobil i en ny enhet eller om du glömt din kod för elektronisk identifiering.
Nej. Vi ändrar bara användarkoder som innehåller både siffror och bokstäver. Om din nuvarande användarkod bara innehåller siffror, kan du fortsätta att använda den som vanligt. Du behöver inte kontakta oss eller göra någonting med anledning av ändringen.