Gå direkt till innehållet

Bankkonto

5 skäl att öppna ett S-Konto

 • S-Konto är ett avgiftsfritt bankkonto för ägarkunder i handelslag.
 • Bonus och betalningssättsförmån som samlats in för inköp i S-gruppen betalas in på S-Kontot.
 • Betalningar och gireringar kan enkelt göras på webbanken och i S-mobil.
 • Du gör kontantuttag och -insättningar gratis i butikskassorna inom S-gruppen.
 • Du kan öppna egna bankkonton för alla familjemedlemmar eller ansluta varje familjemedlems kort till ett enda konto.

Du kan också öppna ett konto genom att ringa vår kundtjänst på 010 76 5810 må–fr kl. 9–16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut). Du kan enkelt sköta dina ärenden genom att identifiera dig med identifiering i S-mobil.

 

När du är ägarkund är konto, kort, webbankskoder och mobiltjänster avgiftsfria för dig 

Du kan bli ägarkund och öppna S-Bankens tjänster antingen i appen S-mobil eller på internet, om du:

 • är myndig
 • har stadigvarande adress i Finland
 • har finsk personbeteckning
 • har webbankskoder (för att betala insatsen och identifiera dig)
 • har e-postadress

ANSLUT DIG I S-MOBIL

ANSLUT DIG PÅ INTERNET

Ta del av vår servicetariff

 

 

Är du redan ägarkund eller hör du till ett ägarkundshushåll? Börja använda banktjänster som saknas

När du är ägarkund eller medlem i ett ägarkundshushåll är konto, kort, webbankskoder och mobiltjänster avgiftsfria för dig.

Du kan öppna S-Bankens tjänster på internet, om du:

 • är myndig
 • har stadigvarande adress i Finland
 • har finsk personbeteckning
 • har webbankskoder
 • har e-postadress
 • ännu inte har S-Konto, S-Förmånskort Visa eller webbankskoder

 

ÖPPNA TJÄNSTER PÅ INTERNET

Ta del av vår servicetariff

 

När du ansluter ett S-Förmånskort Visa till ditt bankkonto, kan du

 • ta ut kontanter i Visa-automater i Finland och utomlands.
 • i Finland, utomlands och på internet betala inköp från kontot.

Läs mer om S-Förmånskort Visa

 

Avsnitt med titel Ränta på S-Kontot

Ränta på kontot

Ränta på S-Kontot: 0,5 %

Räntan på S-Kontot är S-Prime - 2,0 %, dock minst 0,01 %. Eftersom S-Prime för närvarande är 2,5 %, betalas en ränta på 0,5 % på kontot.

Räntan beräknas separat på varje dagssaldo. Det innebär att du får bättre ränteavkastning på dina pengar än med ett konto där räntan beräknas en gång i månaden enligt månadens lägsta saldo. Räntan på S-Kontot betalas in på kontot en gång om året i december.

Insättningsgaranti

Insättningarna från S-Bankens kunder och räntan på dem omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller för både privatkunder och företagskunder. Om Banken försätts i konkurs eller i övrigt blir insolvent och inte kan betala insättarnas fordringar ersätts de upp till 100 000 euro från insättningsgarantifonden. Insättningsgarantin är personlig och gäller per bank. Garantin gäller varje enskild samägare av inlåningskonto. Om en insättare har insättningar på ett samägt konto delas saldot på kontot jämnt mellan samägarna. Insättningsgarantin gäller separat för vardera kontoinnehavarens andel.

Vanliga frågor

 

Ring oss på 010 76 5810

Vår kundtjänst är öppen må–fr kl. 9–16 (lna/mta). Under samtalet kan du identifiera dig med dina personliga webbankskoder eller genom identifiering med S-mobil.

Boka tid och besök oss

Vi har cirka 80 kundtjänstställen på Prisma, de flesta Sokosvaruhus och utvalda S-marketenheter runt om i Finland. Vi har öppet även på kvällar och lördagar. Du kan sköta dina ärenden utan att behöva köa om du bokar tid till ett serviceställe.

Boka tid

Hitta närmaste serviceställe