Gå direkt till innehållet

Pengarna på ditt bankkonto ger nu ränta – Visste du det här om ränta på konton?

Tiden med nollräntor är över – även för bankkonton. Vi har gjort en förteckning över frågor och svar angående räntor på bankkonton. Visste du till exempel att Bonus som samlas på ditt S-Konto ökar räntan varje dag?

Vad innebär det att ränta betalas på ett bankkonto?

Banker kan betala ränta på medel som satts in på konton. Det innebär att pengarna på kontot ger ränta i enlighet med kontovillkoren.

Då räntorna har legat kring noll har också de räntor som betalats på bankkonton varit mycket låga. Ingen ränta har betalats på bankkonton avsedda för dagligt bruk, och till exempel på tidsbundna konton avsedda för sparande har mycket måttliga räntor betalats.

Nu när räntorna har börjat stiga betalas bättre räntor på kontomedlen – även på bankkonton för dagligt bruk. Dina medel växer alltså, även om pengarna bara ligger och väntar på att användas på kontot.

Vilken ränta betalar S-Banken på bankkonton?

Prissättningen av vårt bankkonto för dagligt bruk, S-Kontot, grundar sig på vår referensränta S-Prime. Från och med den 12 oktober är depositionsräntan som betalas på S-Kontot 0,5 procent Räntan på S-Konto beräknas på dagssaldot separat varje dag. På så sätt får du bättre ränteavkastning på dina pengar än på ett konto där räntan beräknas på det lägsta saldot en gång i månaden. Räntan på S-Kontot betalas in på kontot en gång om året i december.

Kundernas kontoinsättningar utgör grunden för bankens utlåning. Därför tycker vi att det är rättvist att räntan på kontona följer den allmänna räntenivån.

S-Prime bestäms utifrån de korta marknadsräntorna och förväntningarna om hur dessa räntor kommer att utvecklas med beaktande av inflationsutsikterna och de allmänna utsikterna för den ekonomiska utvecklingen. S-Prime tenderar dessutom att röra sig långsammare än marknadsräntorna och är därför lättare att förutse. Lite förenklat kan man säga att S-Primeräntan stiger när marknadsräntorna stiger och sjunker när marknadsräntorna sjunker.

S-Prime steg till 2,3 procent i juni 2023. Sedan dess har räntan på S-Kontot varit 0,3 procent.

Jag letar efter ett bankkonto som passar mig. Vad bör jag beakta vid en jämförelse?

När du jämför bankkonton på olika banker är det värt att jämföra dels räntorna och dels kostnaderna för bankkontot.

Bankerna kan ta ut olika avgifter för sina konton. Det finns också skillnader i betalningen av räntor: Räntan på ett bankkonto kan beräknas dagligen eller till exempel på det lägsta saldot en gång i månaden.

S-Banken erbjuder S-gruppens ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushåll S-Kontot för dagligt bruk utan månads- och årsavgifter. Räntan på S-Kontot beräknas dagligen och betalas en gång per år. Dessutom betalas Bonus och betalningssättsförmån som samlats in för inköp i S-gruppen in på S-Kontot i S-Banken. Även Bonusen ökar räntan.

När bör jag ha pengar på mitt brukskonto?

Brukskonton är bankkonton avsedda för dagligt bruk. De har vanligen få handläggningsavgifter eller begränsningar, till exempel för uttag av kontomedel. Därför lämpar sig brukskonton väl för regelbundna inköp och betalningar av fakturor, gireringar, kontantuttag och insättningar.

Det lönar sig emellertid inte att ha alla besparingar på ett brukskonto. Förutom vårt brukskonto, S-Kontot, erbjuder S-Banken tre olika sparkonton: tidsbundna konton, avkastningskonton och BSP-konton. På dessa får du bättre ränta på dina pengar.

Läs mer om S-Konto
Läs mer om kontosparande