Gå direkt till innehållet

Om amortering på lån orsakar problem kan du göra så här

Inflationen och den snabba ränteuppgången som började under sommaren i fjol kom som en otrevlig överraskning för många som amorterar på bostadslån eller studielån. Läs tips från vår expert Annemari Airaksinen om vad du kan göra om du har problem med att amortera på lån.

Ränteuppgången avspeglas i kostnaderna för lån när räntan på lånen justeras. Du kan kontrollera räntejusteringsdagen och den gällande räntan på ditt lån på S-Bankens webbank eller i låneuppgifterna i avsnittet Lån i S-mobil. 

Annemari Airaksinen, utvecklingschef på S-Banken, ger riktlinjer för vad du kan göra om du har svårigheter med amorteringen. 

  1. Bli inte ensam – kontakta banken. Du behöver inte vara rädd för att kontakta banken, det är vanligt och naturligt att kontakta banken om man har problem med att amortera på lån. Genom att kontakta banken kan du få hjälp av en expert med vad som eventuellt kan göras åt ditt lån.
  2. Fundera på om du kan ha nytta av att omstrukturera ditt lån. Du kan ansöka om amorteringsfrihet för bostadslån och studielån. I fråga om bostadslån är det en bra idé att först på webbanken kontrollera om du automatiskt har tillgång till amorteringsfria perioder. Om så inte är fallet, kan du skicka ett meddelande till S-Banken på webbanken. Du kan ansöka om amorteringsfrihet för studielån genom att skicka ett meddelande på webbanken.  

    Det är även möjligt att ändra betalningsprogrammet, till exempel förlänga lånetiden eller ändra amorteringssättet, men i fråga om studielån endast under den tid som statsborgen gäller.

    Om du har ett stort bostadslån, kan du överväga att dela lånet i två delar så att ena hälften av lånet är bundet till fast ränta och andra hälften till euribor. Våra experter ger närmare information om möjligheterna och hjälper dig att bland olika alternativ hitta det alternativ som är lämpligast för dig. Möjligheten att ändra ett lån bedöms alltid från fall till fall och en avgift tas ut för ändringen enligt servicetariffen.
     
  3. Gå igenom din ekonomi och prioritera utgifterna. Tänk på dina konsumtionsvanor, finns det kanske några ofta återkommande utgifter som inte är helt nödvändiga och som du eventuellt kan avstå från? Använder du flera streamingtjänster eller äter du ofta ute? Många bäckar små kan utgöra till och med en oförväntat stor utgift, om man inte ägnar uppmärksamhet åt dem. 

Ju tidigare du reagerar på konsekvenserna av att räntan på ditt lån har förändrats, desto bättre. Airaksinen uppmuntrar till att i tid vända sig till banken och försäkrar att banken nog förstår att det sker förändringar i livet. Snabbast får du kontakt med kundtjänsten i chatten på webbanken eller genom att skicka ett meddelande på webbanken eller i S-mobil. Du kan också kontakta våra experter per telefon. 

Läs mer om S-Bankens bostadslån

Med S-Bankens lånekalkylator kan du kontrollera hur ränteförändringen påverkar amorteringen på ditt bostadslån