Gå direkt till innehållet

Återbetalning av studielån – när och hur?

Funderar du över hur du betalar tillbaka studielånet i praktiken? Ta det lugnt. Det är många andra som också har funderat över det, och därför har vi samlat svar på de viktigaste frågorna här.

1. Vad omfattar det slutliga beloppet?

Studielånet inkluderar inte enbart ett lån utan även ränta och avgifter för lånet (avgift för direktdebitering: 2,50 euro per debitering). Den totala räntan på S-Bankens studielån utgörs av en referensränta och en marginal.

Under din studietid läggs räntan till lånekapitalet två gånger per år och under ytterligare en termin efter den sista termin då studiestöd har betalats ut. Om du till exempel får studiestöd sista gången våren 2024 lägger vi räntan till lånekapitalet ännu i december 2024. Detta utgör det slutliga beloppet som du ska betala tillbaka.

2. När ska jag börja amortera på studielånet?

Du ska betala ränta och avgifter redan innan du börjar amortera på lånet, det vill säga ungefär sex månader efter att du inte längre är studerande på heltid.

Den egentliga återbetalningen av lånet börjar i sin tur ungefär två år efter att du avslutat dina studier. På så sätt har du tid på dig att få jobb och stabil inkomst. Ett meddelande om när du ska börja amortera på studielånet skickas till din webbank ungefär sex månader i förväg.

3. Hur ska jag amortera på studielånet?

Ränta och avgifter på lånet tas ut från ditt låneskötselkonto med tre månaders mellanrum. När den egentliga återbetalningen av lånet börjar, ska såväl räntan, avgifterna som amorteringen betalas tillsammans enligt betalningsplanen. Betalningsplanen skickas till din webbank i förväg.

De enskilda amorteringarna tas automatiskt ut genom direktdebitering från det konto som du har valt som ditt löneskötselkonto. Du ska endast se till att det alltid finns en tillräcklig täckning på kontot för amortering på förfallodagen.

4. Kan jag ändra betalningsplanen för studielånet?

Innan du börjar amortera på lånet, är det möjligt att ändra betalningsplanen när planen har skickats till din webbank. Om du vill ändra planen, ska du på webbanken skicka ett meddelande som innehåller följande information:

  • Med vilket belopp vill du amortera på lånet?
  • Vill du amortera på lånet varje månad (rekommendabelt) eller varje kvartal?
  • Vilken dag i månaden vill du att amorteringen ska tas ut från ditt konto?
  • Från vilket konto ska amorteringen tas ut?
  • När vill du att betalningsplanen börjar gälla?

5. Kan jag betala tillbaka studielånet på en gång?

Om du vill betala tillbaka studielånet på en gång, ska du skicka ett meddelande till S-Bankens kundtjänst på webbanken. Ange också det datum då du vill göra betalningen. Du får närmare instruktioner i ett svarsmeddelande.

6. Vad ska jag göra om jag får svårigheter att betala tillbaka lånet?

Vi gör en bedömning av betalningslättnader från fall till fall beroende på kundens situation. Även om vi exempelvis beviljar en amorteringsfri period, ska du alltid betala ränta på lånet.

Om du får svårigheter att betala tillbaka lånet, ska du kontakta S-Banken så fort som möjligt genom att skicka ett meddelande i S-mobil eller på webbanken. Välj Bostadslån, studielån och övriga lån med säkerhet som ärende och specifikationen Återbetalningsplaner och försenade betalningar.

7. Har du några andra frågor?

Vi hoppas att du fick svar på de frågor som du funderat på. Mer information om studielån och återbetalning av lånet finns på S-Bankens webbplats.

Läs mer om studielån

Se vanliga frågor