Gå direkt till innehållet

Aktiebrev ska digitaliseras inom tio år – Så här gör du registreringen

Vid ingången av 2019 infördes i Finland ett elektroniskt bostadsdatasystem där uppgifter om ägande av aktielägenheter lagras framöver. Det innebär att aktiebreven i pappersform går till historien. Annemari Airaksinen, chef för utveckling av S-Bankens lån, berättar vad varje bostadsägare bör veta om digitalisering av aktiebrev.

 1. Varför omvandlas konventionella aktiebrev i pappersform till elektroniskt format?
  Till följd av övergången till ett elektroniskt register förbättras tillgången till och tillförlitligheten i uppgifterna om aktielägenheter och ägaranteckningarna. Då går bostadsköpet smidigare för såväl köparen, säljaren som banken. När ägaranteckningen är i elektroniskt format, uteblir också risken för att ett aktiebrev i pappersform blir förstört eller förkommer. Uppgifterna om ägande av bostäder lagras i bostadsdatasystemet som administreras av en myndighet, det vill säga Lantmäteriverket (LMV).
 2. När ska aktiebrevet digitaliseras?
  Bostadsaktiebolag ska digitalisera aktieboken före utgången av 2023. När ett bostadsaktiebolag har börjat använda bostadsdatasystemet, ska varje aktieägare sedan separat ansöka om registrering av elektroniskt ägande och om makulering av aktiebrevet i pappersform vid Lantmäteriverket. Enskilda aktieägare har emellertid ingen bråttom med det här, eftersom de efter att bostadsaktiebolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet har tio år på sig att registrera aktiebrevet. Den sista dagen är den 31 december 2033. Såsom tidigare kan aktiebrev i pappersform användas som säkerhetshandlingar för bostadslån.

  Om du säljer din bostad senare, är det i regel köparen eller köparens bank som ansvarar för registreringen av aktiebrevet utan att det kostar aktieägaren eller säljaren någonting. Den nya ägaren av bostaden ska ansöka om registrering av ägande inom två månader efter köpet.
 3. Vem ansvarar för digitaliseringen av aktiebrev?
  Bostadsaktiebolag som är grundade före 2019 ansvarar för överföringen av aktieboken till bostadsdatasystemet före utgången av 2023. Efter detta ska varje aktieägare i bostadsaktiebolaget sedan separat ansöka om registrering av ägande och om makulering av aktiebrevet i pappersform vid Lantmäteriverket. Ansökningstiden är dock tio år. Om aktiebrevet i pappersform fortfarande står som säkerhet för ett lån i banken, kan banken sköta digitaliseringen med fullmakt av kunden. Om du förvarar ditt aktiebrev hemma, kan du sköta ärendet på egen hand enligt LMV:s anvisningar.

  Alla bostadsaktiebolag som är grundade 2019 eller senare ingår direkt i bostadsdatasystemet och aktiebrev har inte längre tryckts.

 4. Kostar digitaliseringen av aktiebrev någonting?
  Om du vill digitalisera aktiebrevet under lånetiden, inte i samband med bostadsköpet, tar banken ut en avgift enligt servicetariffen för lån och en avgift som Lantmäteriverket tar ut. I januari 2023 var S-Bankens avgift omkring 500 euro per bostad. Avgiften inkluderar registrering av aktielägenhet och pantsättning samt Lantmäteriverkets avgift.

  Vid ett bostadsköp är det köparen av bostaden som betalar avgiften för digitalisering av aktiebrev. Då är priset lägre.

 5. Jag är i begrepp att sälja min bostad, måste jag digitalisera aktiebrevet före försäljningen?
  Registreringen av aktiebrevet är köparens ansvar. Vid bostadsköpet överlåter säljaren av bostaden aktiebrevet i pappersform till köparen på samma sätt som tidigare. Om köparen inte behöver ett lån, sköter hen digitaliseringen av aktiebrevet själv. Om köparen använder bostaden som säkerhet för ett lån, registrerar köparens bank aktiebrevet med fullmakt av kunden. Registreringen ska göras inom två månader efter bostadsköpet. Om registreringen inte görs, tar Lantmäteriverket ut en påföljdsavgift för sin andel av kostnaderna.

  En förutsättning för registrering av aktiebrev är att aktiebostadsbolaget redan har överfört sin aktiebok till bostadsdatasystemet.

  Läs mer på Lantmäteriverkets hemsida