Gå direkt till innehållet

S-Banken utökar utbudet av sina kapitalfonder – En ny Private Credit-fond på marknaden

2024-03-12

S-Banken lanserar en ny Private Credit-fond. Den nya S-Banken European Private Credit Specialplaceringsfond har förverkligats i samarbete med kapitalförvaltningsbolaget Blackstone och ger även icke-institutionella investerare en enklare kanal till onoterade skuldinvesteringar än vad de konventionella kapitalfonderna ger.

S-Banken lanserar en ny Private Credit-fond som investerar sina tillgångar i obligationer från onoterade företag, främst i Europa. Specialplaceringsfonden S-Banken European Private Credit (S-Banken ECRED) är en matarfond vars mottagarfond är Blackstone European Private Credit Fund SICAV. Den nya fonden fortsätter S-Bankens framgångsrika samarbete med de största och mest kända fondmanagerna på kapitalmarknaden.

”För investerare är tillgångsklassen Private Credit nu ett attraktivt alternativ jämfört med andra ränteinvesteringar. Private Credit kan ge attraktiv avkastning med måttlig risk, särskilt till följd av ränteuppgången, eftersom investeringarna främst utgörs av senior-obligationer med säkerhet och rörlig ränta. Vi är det första företaget som tillhandahåller Blackstones mottagarfond i Finland. Vi är övertygade om att fonden ger investerare en välkommen möjlighet att diversifiera sina investeringsportföljer i Privat Credit-investeringar”, säger Annika Henriksson, ansvarig portföljförvaltare för kapitalinvesteringar på S-Banken.

Kapitalinvesteringar har av hävd endast varit tillgängliga för institutionella investerare. ”Eftersom S-Bankens ECRED-fond är en specialplaceringsfond, kan fonden också ge andra investerare möjlighet att investera i obligationer från onoterade företag, tack vare månatliga fondteckningar och ett lägre minimiteckningsbelopp”, säger Henriksson.

”Det är fantastiskt att samarbeta med S-Banken. På så sätt kan vi i Finland göra vår europeiska Private Credit-investeringsplattform tillgänglig för kvalificerade privata investerare. Private Credit-investeringsverksamheten ger möjlighet till avkastning i investeringsportföljer och skydd mot risker för förlust. Vi är stolta över Blackstones framgångsrika verksamhet för att erbjuda denna möjlighet”, säger Rashmi Madan, direktör för Blackstone Private Wealth Solutions Emea-område.

För portföljförvaltningen av mottagarfonden ansvarar det amerikanska kapitalförvaltningsbolaget Blackstone. Blackstone har närmare 40 års erfarenhet av alternativa investeringar och mer än 20 års erfarenhet av Private Credit-investeringar. År 2023 översteg bolagets tillgångar ett tusen miljarder dollar. Det innebär att bolaget blev den största tillhandahållaren av alternativa investeringsprodukter i världen. Mottagarfonden Blackstone European Private Credit Fund SICAV lanserades i oktober 2022 och fondens kapital uppgick till 581 miljoner euro i januari.

Blackstone European Private Credit Fund SICAV fokuserar på stora europeiska företag som åstadkommer resultat. Investeringarna utgörs av senior-obligationer som ger långivaren ett bättre skydd. De rörliga räntorna på obligationerna ger också en större avkastningspotential på den nuvarande marknaden. Fonden gagnas av Blackstones breda, etablerade investeringskompetens, där bolaget har 17 års erfarenhet i Europa.

S-Banken European Private Credit Specialplaceringsfond lämpar sig för professionella investerare samt erfarna och insatta icke-professionella investerare. Det är möjligt att göra teckningar och inlösningar månatligen och att lämna order till egen kontaktperson eller via förmögenhetsförvaltningens kundtjänst. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab som hör till S-Banken-koncernen. Fonden är inte avsedd för investerare i USA.

 

Ytterligare information om fonden:

Annika Henriksson, portföljförvaltare, kapitalinvesteringar, tfn 09 6134 6713, annika.henriksson@s-pankki.fi

 

Presskontakter:

S-Bankens kommunikation, tfn 010 767 9300, viestinta@s-pankki.fi