Gå direkt till innehållet

Läkarcentralen i portföljen som förvaltas av S-Bank Fastigheter har totalrenoverats

2024-05-20

Läkarcentralen Pihlajalinna Dextra Munkshöjden har genomgått en omfattande totalrenovering. Byggnaden motsvarar nu bättre än tidigare i synnerhet behoven inom jourtjänsterna och fortsätter sin långa tradition som lokal för mångsidiga hälso- och sjukvårdstjänster. Byggnaden ingår i Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs fastighetsinvesteringsportfölj, som S-Bank Fastigheter Ab förvaltar.

Pihlajalinna Dextra Munkshöjden finns längs goda trafikförbindelser i Munkshöjden i Helsingfors.

 

Läkarcentralen Pihlajalinna Dextra Munkshöjden på Raumovägen 1 a i Helsingfors har fått ett helt nytt utseende. Fastigheten har genomgått en omfattande fasadrenovering, där byggnadens utseende moderniserades och energieffektiviteten förbättrades. Fastigheten har fått det uppskattade BREEAM Excellent-miljöcertifikatet, vilket är ett erkännande på byggnadens miljövänlighet, uppfyllande av energi- och hållbarhetsstandarder samt pionjärskap inom hållbar utveckling.

I samband med renoveringen gjordes också satsningar på fastighetens gårdsarrangemang för att göra det lättare för kunderna att anlända och röra sig. Entrén har renoverats och ändringsarbeten har utförts inomhus för att underlätta för jourverksamheten.

"Tack vare renoveringen har verksamhetsförutsättningarna för Pihlajalinna Dextra Munkshöjden förbättrats avsevärt. Vi är särskilt glada över att energieffektiviteten har förbättrats betydligt och över de miljövänliga lösningarna som BREEAM Excellent-certifikatet återspeglar. Tack vare förnyelserna kan vi erbjuda allt bättre och mer hållbara ramar för hälso- och sjukvårdstjänsterna", säger byggherrechef Timo Vasa vid S-Bank Fastigheter.

Sedan 1980-talet har fastigheten växt och utvecklats till att betjäna behoven inom hälso- och sjukvårdstjänster bland områdets invånare. Pihlajalinna Dextra Munkshöjden tillhandahåller huvudstadsregionens mest omfattande privata jourtjänster. Fastigheten har renoverats så att den motsvarar moderna krav och servicens kvalitet, men dock så att dess långa historia förblir en värdig del av verksamheten.

"Pihlajalinna Dextra Munkshöjden har långa traditioner inom jourtjänsterna. Vi sköter kunder i alla åldrar och har öppet alla dagar i veckan. Tack vare renoveringen av byggnaden kan vi betjäna områdets invånare allt mer effektivt, eftersom byggnaden nu bättre än tidigare motsvarar behoven uttryckligen inom jourtjänsterna. Det är mycket viktigt för oss att erbjuda snabb vård och en smidig vårdstig för våra kunder”, säger Taru Mäki, Pihlajalinnas regiondirektör i Södra Finland.

Jouren vid Pihlajalinna Dextra Munkshöjden finns på byggnadens första våning. Utöver jouren tillhandahålls tjänster inom flera olika specialistområden i Munkshöjden, till exempel mottagningar inom gynekologi, urologi och gastroenterologisk kirurgi samt ögonkirurgi.

S-Bank Fastigheter Ab förvaltar Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias och Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs fastighetsinvesteringsportföljer som stöd för Fennias investeringsorganisation. Portföljerna innehåller direkta fastighetsinvesteringar, delägda kollektiva fastighetsinvesteringar och indirekta fastighetsfondsinvesteringar.

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. Den 31 december 2023 förvaltade S-Banken Fondbolag Ab nio fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, åkerområden, fastigheter och tomter. I slutet av 2023 ägde fonderna sammanlagt mer än 2 600 bostäder, 59 affärsfastigheter, en areal på cirka 523 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden och åkerområden på mer än 34 000 hektar och 195 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt uppgår den förvaltade fastighetsförmögenheten till cirka 2 miljarder euro. Fastighetsfonderna har mer än 38 000 andelsägare.   

Pihlajalinna är en av Finlands ledande privata producenter av social- och hälsovårdstjänster. Koncernen tillhandahåller omfattande och högklassiga tjänster vid läkarcentraler och sjukhus samt tjänster inom företagshälsovård och försäkringssamarbete. Dessutom erbjuder Pihlajalinna serviceproduktionsmodeller inom socialvård samt hälso- och sjukvård till välfärdsområden i syfte att garantera högkvalitativa tjänster för medborgarna i samarbete mellan den offentliga och privata sektorn. Hos Pihlajalinna arbetar cirka 7 000 anställda och 2 200 verksamhetsutövare. År 2023 uppgick Pihlajalinnas omsättning till 720 miljoner euro. Pihlajalinnas aktier har noterats på Nasdaq Helsinki Oy.

BREEAM Excellent-certifikatet är ett prestigefyllt bedömningssystem för byggnaders miljövänlighet. Det beviljas till byggnader som uppfyller höga miljö-, energi- och hållbarhetsstandarder och representerar frontlinjen för en hållbar utveckling inom byggbranschen.

Läs mer om BREEAM-certifikatet

 

 

Presskontakter:

Timo Vasa, byggherrechef, S-Bank Fastigheter Ab, 09 61346 723, timo.vasa@s-pankki.fi

S-Banken.fi | Joint ventures och fastighetsinvesteringsportföljer

 

 

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till sex fastighetsfonder, nämligen specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Skog Specialplaceringsfond via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med ett litet belopp. Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobil och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

Köp fonder

 


Fonderna S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering