Gå direkt till innehållet

Investerarinformation från S-Banken Private: Slutlig avkastningsfaktor för obligationen Makrokompass 2029 USD I/24 har fastställts

2024-02-16

Slutlig avkastningsfaktor för obligationen Makrokompass 2029 USD I/24 har fastställts. Obligationen ingår i S-Banken Privates urval av alternativa investeringsprodukter. Teckningstiden för obligationen var mellan den 15 januari och den 7 februari 2024, och den slutliga fastställda avkastningsfaktorn för obligationen är 326 procent.

Mer information får du av din privatbankir.

Mer information om S-Banken Privates investeringsprodukter finns på S-Banken Privates webbplats.