Gå direkt till innehållet

S-Bankens andel av marknaden för bostadslån har ökat

2023-04-27

Allt fler tar bostadslån från S-Banken. Trots att bostadsmarknaden avtog visade S-Banken under 2022 den snabbaste ökningen i marknadsandelarna av bostadslånen. På grund av det förändrade marknadsläget har bostadsägare och bostadsköpare börjat fundera på hur de på bästa sätt kan säkerställa återbetalningen av lånet.

I slutet av året steg S-Bankens marknadsandel av de utestående bostadslånen till 3,66 procent. Det innebär att S-Banken är den sjätte största tillhandahållaren av bostadslån i Finland. Siffrorna framgår av Finlands Banks senaste statistik som beskriver kreditinstitutens marknadsandelar.

Under 2022 ökade finansinstitutens bostadslånebalanser med 1 538 miljoner euro. S-Banken stod för 322 miljoner euro eller 21 procent av balanstillväxten.

I fjol avtog bostadsmarknaden när räntenivån steg från den historiskt sett låga nivån. Under andra halvåret stannade marknaden för bostadslån nästan helt av och ökade med bara 59 miljoner euro.

”Förändringen var betydande, eftersom den genomsnittliga tillväxten i bostadslånebalansen sett per halvårsperiod har varit 1–2 miljarder euro. Trots att läget plötsligt blev svårare visade S-Banken under andra halvåret den snabbaste ökningen på marknaden, 139 miljoner euro”, säger Annemari Airaksinen, chef för utveckling av S-Bankens lån.

Den avtagande bostadsmarknaden erbjuder nu till exempel goda möjligheter för köpare av första bostad. Samtidigt har det förändrade ränteläget lett till att hushåll som har bostadslån har börjat fundera på hur de kan säkerställa den egna betalningsförmågan.

”Ett bostadslån är en förbindelse för tiotals år och som vi sett kan läget förändras snabbt. Därför är det bra att tänka på hur man på bästa sätt kan säkerställa återbetalningen av lånet. Man kan till exempel skapa sinnesro för återbetalningsåren genom att teckna en låneskyddsförsäkring, spara för sämre tider eller binda en del av bostadslånet till en fast ränta”, säger Airaksinen.

 

Presskontakter:
Annemari Airaksinen, utvecklingschef, tfn 040 358 6042040 358 6042, annemari.airaksinen@s-pankki.fi