Gå direkt till innehållet

S-Banken stärker sitt investeringsteam – Antti Raappana börjar förvalta USA-fonden

2023-08-22

Antti Raappana har anslutit sig till S-Bankens portföljförvaltningsteam och börjat som ny senior portföljförvaltare i fonden S-Banken USA. Raappana bidrar med gedigen erfarenhet som stärker den anrika USA-fondens ställning ytterligare.

S-Banken fortsätter sin målmedvetna tillväxt inom kapitalförvaltningen och sina satsningar på portföljförvaltningen.

”Vi är entusiastiska över att Antti Raappana har anslutit sig till vårt aktieteam som leds av Seppo Kurki-Suonio. Raappana har jobbat inom investeringssektorn i över 20 år och som aktiefondförvaltare i över 10 år och bidrar med värdefull kunskap till fonden S-Banken USA”, säger investeringschef Mika Leskinen.

Fonden S-Banken USA Aktie investerar huvudsakligen i växande och lönsamma amerikanska bolag med sund balansräkning. USA:s ekonomi och aktiemarknad är världens största. USA:s enorma hemmamarknad, innovativa företagssektor, ledande ställning inom bland annat tekniksektorn, yngre åldersstruktur än i andra västländer och kostnadsfördel tack vare egna nya energiresurser i kombination med landets ställning som global safe haven gör den amerikanska aktiemarknaden till ett lockande investeringsobjekt på lång sikt.

”USA och dess investeringsmarknad är just nu föremål för ett stort intresse, särskilt tack vare tekniksektorns innovationer och nya applikationer. Även presidentvalet nästa år får mycket uppmärksamhet. Jag är glad över att jag får vara med och förvalta den anrika fonden som ursprungligen grundades redan 1999”, säger Antti Raappana.

Raappana har en gedigen och mångsidig karriär bakom sig inom investeringssektorn. Innan han började på S-Banken jobbade han som portföljförvaltare med titeln Chief Portfolio Manager i en nordisk finanskoncern. Han har också avlagt den internationellt ansedda CFA-examen.

S-Banken är Finlands tredje största kapitalförvaltare mätt i antalet fondandelsägare. Banken tillhandahåller ett omfattande utbud av spar- och investeringstjänster för konsumentkunder samt individuella kapitalförvaltningslösningar för förmögna privatpersoner och institutionella investerare. Det är inte bara andelsägarna som kan ta del av avkastningen av S-Bankens fonder, utan också Private Banking-kunder inom diskretionär kapitalförvaltning, investerare i de populära S-Banken Kapitalförvaltning-blandfonderna och användarna av tjänsten Spararen. 

”Under det första halvåret har nettoteckningarna i S-Bankens fonder utvecklats starkare än för fondbolag i genomsnitt. Jag anser att det visar på att investerarna litar på att portföljförvaltarna som förvaltar våra fonder är kompetenta, också då oron är större än vanligt på marknaden”, säger Leskinen.

Presskontakter:
Mika Leskinen, investeringschef, S-Banken, tfn 09 6134 6103, mika.leskinen@s-pankki.fi

Så här börjar du spara

Fondsparande är ett enkelt sätt att spara. En professionell fondförvaltare svarar för investeringarna i den fond som fondförvaltaren förvaltar. Det finns många sätt att börja spara. Välj bland våra sparlösningar den sparform som passar dig bäst.

Köp fonder

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.
Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk.

Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering