Gå direkt till innehållet

S-Banken förvärvar Handelsbankens privatkunds- samt förmögenhetsförvaltnings- och investeringsverksamhet i Finland

2023-05-31

S-Banken Abp förvärvar Svenska Handelsbanken AB:s privatkunds- samt förmögenhetsförvaltnings- och investeringsverksamhet i Finland. I detta skede krävs inga åtgärder av kunderna, och kunderna informeras om förvärvets framskridande. 

 

När förvärvet genomförs övergår ca 230 medarbetare på Handelsbanken och nästan alla hyresavtal för bankkontoren i Finland till S-Banken. Om transaktionen godkänns inleder bolagen också samarbete då S-Banken börjar erbjuda fonder som förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Samarbetet ger S-Bankens nuvarande och kommande kunder ett mångsidigare fondutbud.  

”Vi önskar Handelsbankens privatkunder hjärtligt välkomna till ett nytt hem. S-Banken och Handelsbanken har sina unika rutiner, och enligt undersökningar är bägge bankernas kunder mycket nöjda. Nu tänker vi kombinera vardera bankens starka sidor. Vi önskar våra nya kolleger välkomna”, säger S-Bankens vd Riikka Laine-Tolonen. 

”I dag börjar ett nytt kapitel i S-Bankens historia. Förvärvet befäster vår ställning som finländarnas bank. Vår bostadslåne- och inlåningsstock ökar, och inom dessa nischer blir vi den fjärde största aktören på den finska marknaden”, säger Laine-Tolonen. 

Dessutom befäster förvärvet S-Bankens position som en av de ledande förmögenhetsförvaltarna i Finland: De förvaltade tillgångarna ökar, utbudet av fonder blir mångsidigare och antalet Private Banking-kunder fördubblas nästan. Förmögenhetsförvaltning är S-Bankens andra affärsområde som tillhandahåller tjänster för fondinvesterare, Private Banking-kunder och även Finlands största institutionella investerare. 

”Det är fråga om en transaktion som är i linje med S-Bankens strategi. Jag är glad över att Handelsbanken valde S-Banken som det bästa alternativet för att fortsätta betjäningen av deras privatkunder i Finland. S-Banken går nu mot en ny storleksklass som på längre sikt även förbättrar bankens resultatförmåga och kapitaltäckning. Förvärvet förbättrar också S-Bankens förmåga att investera i utvecklingen av banktjänster för S-gruppens ägarkunder”, säger S-Bankens styrelseordförande Jari Annala. 

I detta skede krävs inga åtgärder av kunderna 

Transaktionen beräknas vara slutförd under andra halvan av 2024.  Tills vidare fortsätter Handelsbankens och S-Bankens kundservice helt som förut, och vardera bankens kunder fortsätter att sköta ärenden på sina banker. I detta skede krävs inga åtgärder av kunderna, och kunderna informeras om förvärvets framskridande. 

Objektet för transaktionen är Handelsbankens affärsverksamhet som S-Banken tar över när transaktionen slutförs.  

S-Banken betalar ingen premie för förvärvet. S-Banken betalar till Handelsbanken en köpesumma som är 20–25 miljoner euro mindre än nettovärdet på de balansposter som överförs vid slutförandet av förvärvet. 

Nettovärdet fastställs utifrån skillnaden mellan värdet på de låne- och insättningsavtal som överförs och som var ca 2,0 miljarder euro 31.3.2023. Värdet på de överförda lånen var ca 3,6 miljarder euro och värdet på insättningarna ca 1,6 miljarder euro. Den slutliga köpesumman fastställs utifrån värdet på de aktuella låne- och insättningsavtalen när transaktionen slutförs. 

Transaktionen finansieras med hjälp av en riktad aktieemission till ägarna och skuldfinansiering från marknaden. S-Banken stärker sina egna tillgångar med en aktieemission på högst 200 miljoner euro för att säkerställa bankens kapitalbas även efter slutförandet av transaktionen. S-Bankens ägare, dvs. Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och S-gruppens andelslag, har förbundit sig till emissionen. S-Banken har dessutom avtalat om finansieringsarrangemang, vars totala värde är ca 2,0 miljarder euro. Danske Bank A/S svarar för finansieringen under den första fasen. S-Banken kommer att emittera säkerställda obligationer 2023–2025 för att betala köpesumman och skuldfinansieringen. 

Förvärvet påverkar inte S-Bankens prognos för 2023. 

Handelsbanken avtalade 31.5.2023 med S-Banken, Oma Sparbank Abp (OmaSp) och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv om att privatkunds-, kapitalförvaltnings- och investeringsverksamheten i Finland säljs till S-Banken, verksamheten relaterad till små och medelstora företag till OmaSp ch livförsäkringsverksamheten inklusive investerings-, pensions- och låneskyddsförsäkringarna till Fennia Liv. I anslutning till verksamheten för små och medelstora företag tar OmaSp över också de personliga banktjänsterna för företagare med undantag för förmögenhetsförvaltnings- och investeringstjänsterna. Slutförandet av förvärvet kräver dessutom myndighetsgodkännande. 

S-Banken kommenterar transaktionen på ett evenemang för medier 31.5.2023 kl. 11.00-11.45. Evenemanget kan också följas med online. Anmälningar till evenemanget för medier: viestinta@s-pankki.fi 

Kontaktpersoner:  
S-Bankens kommunikation, +358 50 573 5855, viestinta@s-pankki.fi