Gå direkt till innehållet

S-Bank Fastigheter med i ombyggnaden av berömda Hotell Vierumäki

2023-07-05

Vierumäki hotellfastighet, som förvaltas av S-Bank Fastigheter, byggs om och hotellet får då också en badanläggning. Syftet är att de första kunderna ska kunna njuta av badatmosfären i slutet av 2024.

Visionsbild: Arco Architecture Company

Heinola stad har beviljat bygglov till projektet för utbyggnad av Vierumäki hotellfastighet. Det gäller ett betydande byggprojekt där hotellets befintliga fastighet saneras partiellt och en modern, komplett badanläggning byggs i anslutning till fastigheten. Vid byggandet av badanläggningen beaktas många faktorer som gäller miljön och energieffektiviteten, till exempel genom värmeåtervinning av duschvatten och användning av lokal fjärrvärme vid uppvärmningen.

Den regionala hotellverksamhetens historia började så tidigt som 1927, då Suomen Urheiluopisto inrättades i Vierumäki. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo är i dag investerare i Vierumäki Hotellikiinteistö Ky, som i dag äger hotellfastigheten. Hotellet drivs av Holiday Club Resorts Oy. S-Bank Fastigheter Ab ansvarar för förvaltningen av fastigheten och ledningen av utbyggnadsprojektet.

”Vi är mycket glada över att badprojektet har framskridit. Framstegen i projektet vittnar om att det genom en god planering och med engagerade ägare är möjligt att genomföra betydande projekt för fastighetsutveckling, trots att fastighetsmarknaden generellt sett avtog avsevärt under det gångna året. Vi hoppas att de första kunderna får njuta av badanläggningen i slutet av 2024”, säger direktör Leo Nilsson på S-Bank Fastigheter Ab.

”Vierumäki blir Holiday Clubs åttonde badanläggning och ett hotellkomplex med komplett service. Vi planerar att komplettera komplexet genom att bygga fler populära Holiday Club-semesterbostäder i området”, säger Maisa Romanainen, verkställande direktör för Holiday Club.

S-Bank Fastigheter Ab ingår i S-Banken-koncernen och är ett bolag som har specialiserat sig på fastighetsledningstjänster. Bolaget erbjuder lösningar för förvaltning av fastighetsinvesteringsportföljer, genomför och förvaltar fastighetsinvesteringar av joint venture-typ och tillhandahåller experttjänster inom fastighetsledning.

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. Den 31 mars 2023 förvaltade S-Banken Fondbolag Ab nio fastighetsinvesteringsfonder som investerade sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, åkerområden, fastigheter och tomter. I slutet av första kvartalet 2023 ägde fonderna sammanlagt mer än 2 800 bostäder, 37 affärsfastigheter, en areal på cirka 33 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden och åkerområden på mer än 34 000 hektar och 214 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt uppgår den förvaltade fastighetsförmögenheten till cirka 2,1 miljarder euro. Fastighetsfonderna har mer än 38 000 andelsägare.

 

Mer information:

Leo Nilsson, fastighetinvesteringsdirektör, S-Bank Fastigheter Ab, leo.nilsson@s-pankki.fi09 6134 6720

 

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till sex fastighetsfonder, nämligen specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Skog Specialplaceringsfond via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med ett litet belopp. Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobil och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

Köp fonder

 


Fonderna S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering