Gå direkt till innehållet

Rapporterna om förmögenhetsförvaltning och fonder har publicerats för första halvåret 2023

2023-08-31

Rapporterna om hållbarhetsarbetet och investeringsverksamheten i de fonder och investeringsportföljer som S-Banken förvaltar har publicerats för första halvåret 2023.

S-Bankens Förmögenhetsförvaltning fortsatte hållbarhetsarbetet under det första halvåret.

I juni 2023 undertecknade vi kapitalförvaltarnas internationella Net Zero Asset Managers-initiativ. Genom att underteckna initiativet har vi förbundit oss att uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Dessutom har vi förbundit oss att ställa upp ett ambitiöst delmål för 2030. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och de påverkar nästan alla investeringsobjekt. Vi har redan under lång tid utfört ett målmedvetet klimatarbete för att minska klimatriskerna och vi fortsätter med det även framöver.

Bland annat detta framgår av Förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsrapport för januari–juni (pdf, på finska), som publicerades idag. Rapporten innehåller information om hur ansvarsaspekten avspeglades i numerisk form och i form av åtgärder i de fonder och fastighetsportföljer som förvaltades av S-Banken.

Mer information om fondernas investeringsverksamhet finns i sin tur i S-Banken-fondernas halvårsrapport (pdf). Även om hushållens sparandegrad i Finland har minskat i allmänhet, fortsatte våra investeringstjänster att öka i popularitet och lockade fortfarande nya finländare att öka sin förmögenhet på ett hållbart sätt. Antalet användare av vår digitala investeringstjänst Spararen var i slutet av juni 86 000, medan antalet ett år tidigare var 75 000. I fjol gjorde över hälften av dem som börjat fondspara via Spararen sina första investeringar någonsin.  

Höjdpunkter under det första halvåret

  • Vi fortsatte påverkansarbetet både själva och tillsammans med andra investerare. Under det första halvåret röstade vi på sammanlagt 167 bolagsstämmor. Vi inledde också påverkan på Philips på grund av svagheter i anknytning till produktsäkerhet och kvalitet.
  • Vi deltog än en gång i CDP:s Non-Disclosure-kampanj samt i CDP:s Science Based Targets-kampanj.
  • Nettoteckningarna i S-Bankens fonder uppgick till 104,9 miljoner euro under rapportperioden, medan motsvarande siffra ett år tidigare var 78,0 miljoner euro. Nettoteckningarna i S-Bankens fonder har utvecklats starkare än för fondbolag i genomsnitt.
  • Vår portföljförvaltning fick det erkännande den förtjänat, då placeringsfonderna S-Banken Fenno Aktie och S-Banken High Yield Europa ESG Ränta tog hem prestigefyllda Lipperpriser i sammanlagt tre kategorier. Priserna återspeglar inte bara kompetensen hos de portföljförvaltare som förvaltar dem, utan också möjligheten att skapa mervärde för investerarna genom en aktiv kapitalförvaltning.

Förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsrapport 1–6/2023 (PDF, på finska 1,6 Mb)
S-Banken-fondernas halvårsrapport 2023 (PDF, 5,0 Mb)

Så här börjar du spara

Fondsparande är ett enkelt sätt att spara. En professionell fondförvaltare svarar för investeringarna i den fond som fondförvaltaren förvaltar. Det finns många sätt att börja spara. Välj bland våra sparlösningar den sparform som passar dig bäst.

Köp fonder

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.
Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk.

Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering