Gå direkt till innehållet

Rapporterna om förmögenhetsförvaltning och fonder för 2022 har publicerats

2023-04-04

Rapporterna för 2022 om hållbarhetsarbetet och investeringsverksamheten i de fonder och investeringsportföljer som S-Banken förvaltar har publicerats.

S-Banken-fonderna deltog i 45 inhemska bolagsstämmor och 101 utländska bolagsstämmor under 2022. Fonderna stödde mer än fyrtio initiativ som tagits av olika aktieägare och lagts ut på webbplatsen för PRI (Principles for Responsible Investment) eller webbplatsen för initiativet Climate Action100+. År 2022 var nio bolag föremål för direkt bolagspåverkan.

Inom fastighetskapitalförvaltningen färdigställdes det första gemensamma samhällsansvarsprogrammet för alla fastighetsinvesteringar under 2021, och i fjol fortsatte programåtgärderna. Under året förbättrades bland annat övervakningen av avfallsdata inom fastighetskapitalförvaltningen och dessutom inleddes övervakning av säkerheten på nybyggen.

Bland annat dessa uppgifter framgår av hållbarhetsrapporterna om investeringar för 2022, som offentliggjordes i dag. Rapporterna innehåller information om hur ansvarsaspekten avspeglades i numerisk form och i form av åtgärder i de fonder och fastighetsportföljer som förvaltades av S-Banken i fjol.

Mer information om fondernas investeringsverksamhet finns i sin tur i fondernas årsredovisning (PDF). År 2022 ökade antalet andelsägare i S-Bankens fonder med 21 000 till cirka 361 000. S-Banken-fonderna fick också mest nettoteckningar på den finska marknaden.

Höjdpunkter under 2022

  • Nettoteckningarna i S-Banken-placeringsfonder och S-Banken-specialplaceringsfonder uppgick till 255,1 miljoner euro under 2022.
  • Förvaltad fastighetsförmögenhet: 2,2 miljarder euro
  • Fondkapitalet i sex Ansvar Plus-fonder: 1,0 miljard euro
  • Påverkanssamtalen om biodiversitet inleddes med sex inhemska bolag
  • När det gäller omsättningen sänktes tröskelvärdet för uteslutning på grund av kol till 15 procent

Aktie-, ränte- och blandfondernas hållbarhetsrapporter och hållbarhetsrapport om påverkansinvesteringar 2022 (på finska, PDF, 5,3 MB)

Fastighetskapitalförvaltningens hållbarhetsrapport 2022 (på finska, PDF, 9,3 MB)

Fondernas årsredovisning 2022 (PDF, 6,2 MB)