Gå direkt till innehållet

EPSI Rating: S-Banken har banksektorns mest lojala kunder

2023-09-28

S-Banken nådde första plats inom kundlojalitet i en färsk undersökning som mäter nöjdheten bland bankernas privatkunder. Enligt undersökningen erbjuder S-Banken bäst valuta för pengarna inom bank- och finanssektorn.

Undersökningen Bank och finans 2023 är EPSI Ratings årliga undersökning som mäter kundnöjdheten inom bank- och finanssektorn. Enligt det senaste resultatet har S-Banken de mest lojala kunderna. Indextalet för lojalitet var 83,2, vilket är 9,7 indexenheter högre än sektorns genomsnitt.

Enligt enkäten erbjuder S-Banken bäst valuta för pengarna. Indexvärdet som beskriver förhållandet mellan pris och kvalitet (79,1) är 7,4 indexenheter högre än sektorns genomsnitt.

S-Banken har de tredje mest nöjda kunderna inom banksektorn. Indextalet som beskriver kundnöjdheten som helhet (77,0) är 5,7 indexenheter bättre än sektorns genomsnitt. Kundnöjdhetsindexet, det vill säga det så kallade EPSI-talet, utgörs av kundernas erfarenheter av de undersökta bankerna och inkluderar ämnesområdena bankens image, förväntningar på banken, produktkvalitet, servicekvalitet och valuta för pengarna.

Vi fick också erkännande för vår hållbarhet. Enligt undersökningen anser kunderna att S-Banken är den mest hållbara inom sin sektor. Vårt hållbarhetsindex är 80,2, vilket är över tio enheter högre än sektorns genomsnitt. Hållbarhetsindexet mäter kundernas åsikter om aktörernas hållbarhet och verksamhet som följer en hållbar utveckling. Det höga betyget visar att kunderna tycker att S-Bankens hållbarhetsarbete är bra och att banken tar socialt ansvar och investerar med tanke på framtiden.

”Undersökningen utreder om kunderna är nöjda med sin huvudsakliga bank, och därför är resultaten särskilt glädjande för oss. Resultatet ligger också i linje med tidigare undersökningar som beskriver kundnöjdhet och -lojalitet och där vi också har tagit topplaceringar”, säger S-Bankens verkställande direktör Riikka Laine-Tolonen.

Årets enkät visar att den genomsnittliga finländaren är tämligen nöjd med sin huvudsakliga bank. Trots att den humanitära, säkerhetspolitiska och ekonomiska kris som drabbat Europa har påverkat även finländarnas vardag och satt privathushållens ekonomiska bärkraft på prov, har konsumentkundernas nöjdhet med sina huvudsakliga banker legat kvar på samma nivå som under 2020–2022.

Undersökningen visade dock tecken på att kunderna är mer villiga att byta bank än tidigare. Av svarspersonerna uppger 9 procent att de överväger att byta bank under det kommande året och 21 procent att de är osäkra på saken. Ännu 2020 var motsvarande andelar 5 procent respektive 16 procent.

”Vi vill även i framtiden vara värda våra kunders förtroende och fortsätter att utveckla verksamheten. Resultaten är en bra utgångspunkt för nästa kapitel i S-Bankens historia. En stark kundnöjdhet är en god grund på vilken vi kan bygga upp den nya S-Banken både för S-Bankens nuvarande kunder och för de nya kunderna från Handelsbanken”, konstaterar Laine-Tolonen.

För EPSI Ratings undersökning Bank och finans 2023 intervjuades 2 500 bankkunder. Intervjuerna gjordes 8.8–31.8.2023. Mer information om undersökningen (på finska).

Presskontakter:
S-Bankens kommunikation, tfn 010 767 9300, viestinta@s-pankki.fi