Gå direkt till innehållet

Av enkäten framgår: Finländarna behöver stöd av banken i livets vändpunkter

2023-05-30

När man ska köpa en egen bostad eller när en närstående har avlidit, vill man få stöd och kontakt av banken, framgår det av en enkät som S-Banken låtit genomföra. Den egna makan eller maken är den populäraste partnern för att diskutera ekonomin.

När det sker stora förändringar i livet, såväl glada som sorgliga, vill man få stöd av banken. Enligt en enkät som S-Banken låtit genomföra önskar 31 procent av finländarna stöd och kontakt av banken när det är dags att köpa bostad.

Bostadsköpet är en process i många faser och ett stort ekonomiskt beslut. Det är naturligt att man då behöver råd av banken, säger Emilia Simola, träningschef på S-Banken.

”Utifrån mina erfarenheter önskar man att banken ska vara snabb och tillgänglig när det är dags att köpa bostad. Kunden bör kontakta banken i god tid när en egen bostad börjar bli aktuell. På så sätt finns det tid att diskutera ett lån och till exempel också hur man ska göra när finansieringen har förhandlats fram och kunden har hittat en perfekt bostad”, säger Simola.

Man behöver också stöd av banken när livet blir svårt. En tredjedel av deltagarna önskar stöd och kontakt av banken när en närstående har avlidit eller när ekonomin blir ansträngd. Dessa är situationer som sällan kan förutses och som inte enbart är förknippade med svåra ekonomiska frågor utan även med stora känslor.

”Man kan förbereda sig på otrevliga hotbilder genom att förutse. I händelse av att en närstående plötsligt avlider är det till exempel bra att kontrollera att alla användare av ett gemensamt bankkonto är kontoinnehavare. Med tanke på ansträngd ekonomi rekommenderar jag att man sparar i en buffertfond”, säger Simola.

Ekonomiska frågor är också aktuella när man ska gifta sig eller flytta ihop med någon. Det är dock bara 4–5 procent av finländarna som vill få stöd och kontakt av banken i samband med sådana livsomställningar.

”Banken ger råd i olika lösningar för att sköta en gemensam ekonomi, till exempel att lägga upp ett gemensamt hushållskonto”, säger Simola.

I enkäten utreddes det också med vilka finländarna diskuterar ekonomin. Hälften av deltagarna angav den egna makan eller maken som diskussionspartner. Näst mest diskuterar man pengar med vänner och sina egna föräldrar. Fjorton procent behåller ekonomiska frågor för sig själv och diskuterar inte dem med någon.

Tjugofyra procent angav att de diskuterar ekonomin med bankens experter. Simola uppmärksammar det resultatet att bara 9 procent av finländarna i åldern 18–24 år anger att de vänder sig till en bank för att diskutera ekonomin. Utifrån svaren är det bara 20 procent av unga som vill få stöd av banken när de ska inleda studier, trots att det är den tidpunkt då många blir ekonomiskt självständiga.

”I den åldern lär sig unga hantera den egna ekonomin och har säkert många frågor. Banken ger stöd i frågor om att ta studielån, hantera den dagliga ekonomin och börja spara”, säger Simola.

Vad är det som finländarna mest värdesätter i bankens verksamhet? Pålitlighet är den överlägset viktigaste egenskapen och var viktig för 81 procent av deltagarna. Nästan 60 procent ansåg i sin tur att smidighet i bankärenden var viktig. Hälften av deltagarna värdesätter bankens yrkesskicklighet. Internationalism var viktig för bara 2 procent.

Undersökningen genomfördes av Kantar på uppdrag av S-Banken. Enkätmaterialet samlades in i Kantars internetpanel 25–30.11.2022. Enkäten besvarades av 1 018 finländare. Deltagargruppen representerar finländare i åldern 18–79 år.

Presskontakter:
Emilia Simola, träningschef, S-Banken, tfn 010 765 8976, emilia.simola@s-pankki.fi

Läs mer om resultaten av enkäten på finska (pdf)