Gå direkt till innehållet

Antalet arvstvister ökar i Finland

2023-05-05

S-Banken Private har offentliggjort en ny utredning, enligt vilken antalet arvstvister har ökat i Finland under det senaste året. Utredningen visar att antalet tvister ökade proportionellt, i synnerhet vid tingsrätterna i Kajanaland, Södra Österbotten och Egentliga Tavastland.

År 2022 inleddes totalt 1 699 arvsmål vid tingsrätterna i Finland. Siffran är cirka tre procent högre än året innan, då 1 652 arvsmål inleddes. Det är andra året i rad som antalet arvstvister ökar.

S-Banken Private, som tillhandahåller Private Banking-tjänster, har utrett hur man tvistade om arven i Finland under 2013–2022. Utredningen (PDF, på finska, 334 kB) omfattar alla arvsmål som inletts vid tingsrätterna i Finland.

Särskilt tydligt ökade arvsmålen vid tingsrätterna i Kajanaland, där 49 procent fler arvsmål inleddes än under 2013–2022 i genomsnitt. Antalet arvsmål ökade också avsevärt vid tingsrätterna i Södra Österbotten (+32 %) och Egentliga Tavastland (+22 %).

”Arvstvister är tyvärr vanliga och kan i värsta fall splittra en familj under flera generationer. Vi vill fästa uppmärksamhet vid detta fenomen och erbjuda hjälp till dem som söker en lösning, bland annat genom att minimera risken för en arvstvist genom förmögenhetsplanering”, säger direktör Veera Kosonen på S-Banken.

Kosonen ansvarar för tjänsten Family Office som är riktad till välbeställda familjer och för tjänsten Wealth Planning, dvs. förmögenhets- och arvsplanering. Kosonens team hjälper kunder med frågor som rör förmögenhets- och arvsplanering.

Enligt färsk statistik har vart fjärde finländskt privathushåll en nettoförmögenhet på cirka 260 000 euro, och de mest förmögna återfinns i åldrarna 65–74 år.

Utöver bostads- och investeringsförmögenheten som överförs till kommande generationer överväger många familjer också generationsväxlingar i familjeföretag. Enligt en uppskattning av forumet för generationsväxlingar Omistajanvaihdosfoorumi som administreras av Företagarna i Finland står nästan 50 000 företag inför generationsväxlingar i Finland under de närmaste 10 åren.

Enligt direktör Veera Kosonen lönar det sig att agera i god tid, om du oroar dig över din egen situation. En bra lösning är att med hjälp av experter göra upp en långsiktig förmögenhetsplan för familjen som även beaktar arvsplaneringen. På så sätt kan man göra allt för att försäkra sig om att familjens tillgångar utvecklas tryggt över generationerna.

”Jag rekommenderar varmt att man vänder sig till externa sakkunniga inom juridik, skattefrågor och investeringar, eftersom varje arvstvist helt enkelt är en arvstvist för mycket. Jag hoppas att den utredning som vi offentliggör idag hjälper till att öka medvetenheten om betydelsen av förmögenhets- och arvsplanering och om hur viktigt det är att tala mer öppet om detta – få av oss vill att de kommande generationerna ska börja tvista om arvet”, säger Kosonen.

Utredningen bygger på Rättsregistercentralens siffror om hur många arvsmål som inletts vid tingsrätterna i Finland under 2013–2022. Siffrorna i den senaste utredningen är inte helt jämförbara med tidigare utredningar, vilket beror på ändringar i myndigheternas statistiksystem och -rutiner.

Mer information:
Veera Kosonen, direktör, Family Office & Wealth Planning, tfn 040 505 0435, veera.kosonen@s-pankki.fi

Är du intresserad av våra Private Banking-tjänster?

Våra erfarna och sakkunniga privatbankirer berättar gärna mer om våra Private Banking-tjänster för dig personligen. Du kan kontakta oss med kontaktformuläret, per telefon eller per e-post.

Läs om S-Banken Private