Gå direkt till innehållet

Undersökning: S-Banken har de nöjdaste kunderna för tredje året i rad

2022-04-11

S-Banken fick de bästa betygen inom banksektorn i en undersökning om hur nöjda finländarna var med olika banker och vilket deras förtroende för bankerna var. Frågorna utreddes av Taloustutkimus på uppdrag av Sortter, ett företag som tillhandahåller lånejämförelser.

S-Bankens kunder är allra nöjdast med sin bank överlag. Uppgiften framgår av en undersökning som Sortter, ett företag som tillhandahåller lånejämförelser, har låtit Taloustutkimus göra. Det är nu tredje året då S-Banken är nummer etta i jämförelsen.

På en skala från ett till fem (1 = missnöjd och 5 = nöjd) fick S-Banken 4,3 som allmänt betyg. Sammanlagt analyserades sju banker som fick 4,0 som genomsnittligt allmänt betyg.

”Tack till våra kunder för detta betyg! Vi är stolta över resultatet och fortsätter jobba på samma sätt som tidigare, eftersom vi också framöver vill leva upp till förväntningarna”, säger Saija Lindfors, direktör med ansvar för kundrelationer på S-Banken.

Mest värdesätter S-Bankens kunder prissättningen av banktjänster (4,5), urvalet av betalkort (4,4) och funktionerna i e-tjänsterna (4,4). Utifrån undersökningen har S-Banken också de mest lojala kunderna och uppskattas vara den mest ansvarsfulla aktören inom banksektorn.

Taloustutkimus genomförde enkäten i mars 2022 och enkäten besvarades av 1 093 personer. Resultaten av undersökningen har viktats enligt ålder, kön, boningsort och hushållets storlek. Med ett 95 procents konfidensintervall är felmarginalen för det totala resultatet högst tre procentenheter i vardera riktningen.

Läs mer om undersökningen (på finska)