Gå direkt till innehållet

Systemstörning i S-Bankens identifiering på sommaren – situationen har åtgärdats och alla kunder som berörts av störningen har kontaktats

2022-09-13

Mellan den 20 april och den 5 augusti 2022 förekom en systemstörning i identifieringen med S-Bankens webbankskoder och störningen berörde en begränsad grupp kunder. Störningen har åtgärdats. S-Banken har kontaktat alla de kunder som berörts av störningen. Om vi inte har kontaktat en kund, har hen inte berörts av störningen och behöver inte vidta några åtgärder med anledning av det som hänt.

Mellan den 20 april och den 5 augusti 2022 förekom en systemstörning i identifieringen med S-Bankens webbankskoder som berörde en grupp på kring några hundra kunder. På grund av störningen kunde en begränsad grupp kunder hos S-Banken i vissa situationer logga in på andra kundens webbank. I ett mycket litet antal situationer utnyttjades systemstörningen även för missbruk, såsom obehöriga betalningar och inloggning i webbtjänster hos tredje parter.

Störningen berodde på att en enskild programkomponent i webbanken fungerade felaktigt. Störningen åtgärdades genast när den upptäcktes. Det är säkert att identifiera sig med S-Bankens webbankskoder.

”Vi ber om ursäkt för och beklagar djupt det som inträffade. Vi tar säkerheten i våra tjänster på stort allvar och tar kontinuerligt fram nya metoder för att skydda våra tjänster. Det handlar dock tyvärr om en kapplöpning med brottslingar som hela tiden försöker hitta nya sårbarheter i tjänsterna”; säger Carl-Edvard Holmberg, direktör för digital utveckling på S-Banken.

S-Banken har lämnat en begäran om utredning till polisen och bett polisen undersöka händelseförloppet och om de som utnyttjat systemstörningen har gjort sig skyldiga till brott. S-Banken kommer att ersätta sina kunder för alla direkta ekonomiska skador som orsakats med anledning av störningen.

”Vi har kontaktat alla de kunder som berörts av situationen. Vi har varit i kontakt med dessa kunder via ett meddelande på webbanken eller per brev. Dessutom har vi nått ut till dessa kunder via telefon. Om vi inte har kontaktat en kund, har hen inte berörts av störningen och behöver inte vidta några åtgärder med anledning av det som hänt.”

Mer information:
S-Bankens kommunikation, +358 50 573 5855, viestinta@s-pankki.fi

 

(Uppdatering 14.9.2022: Uppdaterad information om att kunder som drabbats av störningen har kontaktats).

Måste jag göra något på grund av det inträffande?

Om vi har kontaktat dig

Om vi har varit i kontakt med dig med ett meddelande på webbanken eller per brev, har systemfelet berört dig. Du hittar mer information och anvisningar i meddelandet du har fått.

Om vi inte har kontaktat dig

Om vi ​​inte har varit i kontakt med dig med ett meddelande på webbanken eller per brev, har systemfelet inte berört dig. Det inträffande kräver inga åtgärder från dig.