Gå direkt till innehållet

S-Bankens lånestatistik: Studielån ökar i popularitet, regionala skillnader i storlek

2022-08-24

Allt fler studerande finansierar studierna med studielån, och att studielånen ökar i popularitet märks också hos S-Banken. Studerande sparar också flitigt, upp till 40 procent av S-Bankens studielånskunder är fondsparare.

Studierna inleds igen och studerande tänker inte bara på studierna, utan också på uppehället. Det är dags att ansöka om studielån och studiestöd när studieplatsen är klar och FPA har skickat beslut om statsgaranti. Under senare år har studielån ökat avsevärt i popularitet: enligt FPA tog 171 100 studerande studielån under läsåret 2020–2021. Antalet motsvarade över hälften av alla som fick studiestöd.

Att studielånen ökar i popularitet märks också hos S-Banken. Enligt statistiken ökade antalet studielånskunder hos S-Banken med cirka 16 procent 2021 jämfört med året innan. Jämfört med 2018 ökade antalet kunder som tog studielån med hela 85 procent.

Hur mycket studielån tas ut varje år? År 2021 lyfte S-Bankens studielånskunder i genomsnitt cirka 5 000 euro i studielån. Beloppet var 3 procent högre än året innan.

Hur mycket studielån som tas ut varje år varierar något beroende på den studerandes hemort. Till exempel i Helsingfors tog en studerande i genomsnitt 5 150 euro per år i studielån, medan det räckte med 4 890 euro i Åbo. I Uleåborg var studielånsbeloppet 5 120 euro, i Jyväskylä 4 980 euro, i Tammerfors 4 930 euro och i Joensuu 4 920 euro per år.

”Att studielån har ökat i popularitet beror på flera omständigheter, såsom att studielånets maximala månadsbelopp höjdes till 650 euro 2017 och att räntenivån har varit fortsatt låg. Jag tror också att coronapandemin har påverkat, eftersom många typiska arbetsplatser för studerande försvann från arbetsmarknaden”, säger Päivi Huttunen, låneutvecklingschef på S-Banken.

Studielån lockar också tack vare studielånskompensation. FPA betalar en del av högskolestuderandens studielån, om denne får studierna klara inom utsatt tid.

Huttunen bedömer att S-Bankens popularitet som bank för studerande har ökat tack vare omfattande tjänster och priser som passar de studerandes plånbok. S-Banken tillhandahåller konto, kort, webbankskoder och mobiltjänster avgiftsfritt till alla ägarkunder i S-gruppens handelslag.

”Det lönar sig att jämföra de studielån bankerna erbjuder, eftersom studielånets ränta, lånevillkor och totala kostnader varierar från bank till bank. S-Banken använder 3 mån. Euribor som referensränta för studielånet. Dessutom kan bankerna ha olika praxis för avtal om återbetalning. Det lönar sig också att ta reda på priserna för övriga banktjänster”, påminner Huttunen.

Var tionde studerande har ett BSP-konto

Huttunen påpekar att studerande som är S-Bankens kunder kan ansöka om ett S-Förmånskort Visa med kredit. År 2021 hade 13 procent av S-Bankens studielånskunder ett kreditkort. 9 procent hade ett BSP-konto, det vill säga ett bostadssparpremiekonto, och 2 procent hade bostadslån.

Hela 40 procent av studielånskunderna har börjat fondspara på S-Banken. Päivi Huttunen bedömer att fondsparandets popularitet bland annat beror på tjänsten Spararen, som redan används av över 70 000 av S-Bankens kunder.

”Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla och därför försöker vi också göra det så enkelt och billigt som möjligt att spara och investera. I tjänsten Spararen kan man börja investera genom att överföra en euro vid varje kortköp eller S-gruppens Bonus till en fond. Även om studerande har begränsad budget, lönar det sig att testa om man varje månad kan spara något också för överraskande utgifter eller för framtiden.”

Uppgifterna om S-Bankens studielån grundar sig på S-Bankens lånestatistik för tiden 1.1.2018–31.12.2021. Statistiken har sammanställts utifrån studielån vars återbetalning ännu inte har inletts. Uppgifter om enskilda användare kan inte identifieras i statistiken.

Mer information:
Päivi Huttunen, låneutvecklingschef, S-Banken, tfn 045 152 0766, paivi.huttunen@s-pankki.fi
S-Bankens kommunikation, tfn 050 573 5855, viestinta@s-pankki.fi

Läs mer om studielån