Gå direkt till innehållet

S-Bankens Fastighetsfondöversikt: Över 10 000 nya ägare i finländska fastighetsfonder

2022-05-16

Investerarna överväger nu uppgången i den allmänna prisnivån och de många konsekvenserna av detta. Mitt i osäkerheten är finländarnas intresse för fastighetsfonder emellertid fortsatt starkt, visar S-Bankens utredning.

I Finland ökar fastighetsfonderna fortfarande snabbare i popularitet än fonder i allmänhet.

Enligt S-Bankens Fastighetsfondöversikt hade specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter cirka 99 000 andelsägare i slutet av mars 2022. Ett år tidigare var antalet andelsägare cirka 88 000, det vill säga antalet andelsägare ökade med 12 procent. Under samma period ökade antalet andelsägare i alla fonder i Finland med 9 procent.

”Fastigheter är ett intressant investeringsobjekt inte bara för institutionella investerare, men också för privata investerare som föredrar sådana specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter. De senaste månadernas börsturbulens och inflationsutveckling kan anses ha stärkt attraktionskraften ytterligare”, säger Aarne Markkula, verkställande direktör för S-Bank Fastigheter Ab.

S-Bank Fastigheter ingår i S-Banken-koncernen och tillhandahåller tjänster inom fastighetsledning för sina kunder. Markkula har 25 års erfarenhet av fastighetsaffärsverksamhet.

På den finländska marknaden finns cirka 20 specialplaceringsfonder som investerar i fastigheter, såsom bostäder, tomter eller affärslokaler. I slutet av 2021 var fondkapitalet i dessa fonder cirka 10,5 miljarder euro.

Inflationen skapar frågetecken hos investerarna

Finlands fastighetsmarknad, som har tyngts av covid-19-pandemin, fick ett uppsving i fjol. Enligt statistik som samlats in av KTI Kiinteistötieto började fastighetshandeln att öka i Finland och handelsvolymen steg till 7,0 miljarder euro jämfört med 5,6 miljarder euro året innan.

I början av 2022 dominerades investerarnas samtal av två teman: Rysslands attack mot Ukraina och uppgången i den allmänna prisnivån, det vill säga inflationen, och den tillhörande ränteuppgången. Enligt Aarne Markkula vid S-Banken är dessa teman och i synnerhet den tilltagande inflationen ett samtalsämne också inom fastighetssektorn: till exempel bygg- och underhållskostnaderna har stigit exceptionellt brant ända sedan början av 2021.

”I dessa tider lönar det sig att vara noggrann vid valet av en lämplig fond. En person som investerar i en bostadsfond bör till exempel kontrollera att fondens fastigheter är relativt nya, finns på bra platser och intresserar hyresgäster.  Bland de olika mätarna kan man bland annat följa med utvecklingen av skötselkostnaderna och underutnyttjandet. Därtill lönar det sig att kontrollera att fonden har en rimlig skuldbörda”, säger Markkula.

En intressant fondklass mitt under den tilltagande inflationen är enligt Markkula tomtfonder, där underhållskostnaderna är nästan obefintliga, eftersom det bland annat inte finns några energi- eller renoveringskostnader.

”En annan fördel med tomtfonder är att fondernas arrendeavtal är mycket långa och att arrendena vanligen är bundna till levnadskostnadsindex. Således skyddar avtalen både mot förändringar på marknaden och mot inflationen. 

S-Bankens Fastighetsfondöversikt 1/2022 (PDF på finska 1,1 MB)

Mer information:
Aarne Markkula, verkställande direktör, S-Bank Fastigheter Ab, aarne.markkula@s-pankki.fi, tfn 040 522 6927

Du slipper besvär med att underhålla den egna placeringsbostaden.

Bekanta med S-Banken Bostad A

Investering i skog utan skogsvårdsskyldigheter.

Bekanta med S-Banken Skog A

För långsiktiga investerare som strävar efter högre förväntad hyresavkastning än på bostadsmarknaden och lägre risk än på aktiemarknaden på längre sikt (5–10 år).

Bekanta med S-Banken Fastighet

För investerare som eftersträvar långsiktig, förutsebar och stabil avkastning i form av kassaflöde.

Bekanta med S-Banken Tomt

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.

Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab