Gå direkt till innehållet

S-Banken Tomt köpte nya objekt för 14 miljoner euro

2022-06-14

Det första kvartalet 2022 var en aktiv period för S-Banken Tomt Specialplaceringsfond i fråga om förvärv av nya investeringsobjekt. Under början av året slog fonden också ett historiskt rekord i kvartalsavkastning.

Illustration från centrumkvarteret i Aviapolis i Vanda. Bild: AVIA Real Estate

Investeringsobjekten i fonden S-Banken Tomt ökade under årets första kvartal med sex nya fastighetstomter. Det sammanlagda värdet på objekten uppgår till cirka 14 miljoner euro.

"Årets första kvartal var mycket starkt för fonden. Många affärer gjordes och flera är fortfarande anhängiga efter kvartalets slut. Vi fick många nya ämnen och projektsviten ser mycket lovande ut", kommenterar Ville Vääränen, fondförvaltare av fonden S-Banken Tomt.

De köpta tomterna finns i huvudstadsregionen, Tammerfors kranskommuner, Åbo närområde, Jyväskylä och Uleåborg. Objekten omfattar tomter för byggande av såväl bostads- som affärsfastigheter.

”Aviapolis i Vanda och Pukkila i Åbo är växande bostadsområden. De är omgivna av ypperliga trafikförbindelser både vad gäller kollektivtrafik och biltrafik”, säger Vääränen. Under början av året köpte fonden tomter för bostadsfastigheter i båda områdena.

Utvecklingen av Aviapolis är ett av Vanda stads spetsprojekt där det kommer att byggas hem för upp till 20 000 invånare. Området är nu Vandas största koncentration av arbetsplatser och erbjuder omfattande lokal service tack vare köpcentret Jumbo och nöjescentret Flamingo.

Pukkila är ett nytt växande område nära Åbo centrum där bostäder för över 2 000 invånare kommer att byggas. Bostadstomten finns nära järnvägsstationen och centrumområdets omfattande serviceutbud finns endast en liten bit bort.

Början av året var också en lönsam period för S-Banken Tomt som nådde den bästa kvartalsavkastningen i sin historia. ”Kvartalsavkastningen var 2,09–2,23 procent beroende på andelsserie. Den rekordartade avkastningen kan förklaras med fondens ökade investeringsportfölj samt den kraftiga uppgången i levnadskostnadsindexet, vilket har lett till en gynnsam värdeutveckling för investeringsobjekt”, säger Vääränen.

Fonden S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, som grundades 2017, investerar sina tillgångar i bostads- och affärsfastigheter som byggts eller ska byggas för uthyrning i Finland. Långa markhyresavtal för tomterna ger fonden en jämn hyresavkastning på lång sikt. S-Banken Tomter lämpar sig för investerare som eftersträvar långsiktig, förutsebar och stabil avkastning i form av kassaflöde. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. Vid årsskiftet förvaltade S-Banken-koncernbolagen S-Banken Fondbolag Ab och S-Banken Kapitalfonder Ab sju fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, fastigheter och tomter. Fonderna äger sammanlagt mer än 2 700 bostäder, 64 affärsfastigheter, en areal på 507 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden på mer än 27 000 hektar och 185 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt överstiger den förvaltade fastighetsförmögenheten 2,1 miljarder euro.

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till sex fastighetsfonder, nämligen specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Skog Specialplaceringsfond via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med ett litet belopp. Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobil och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

Köp fonder

 


Fonderna S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering