Gå direkt till innehållet

S-Banken Kapitalfonder Ab fusioneras med S-Banken Fondbolag Ab

2022-08-29

S-Banken fortsätter att utveckla sin förmögenhetsförvaltning genom att fusionera S-Banken Kapitalfonder Ab med S-Banken Fondbolag Ab. Fusionen träder i kraft den 30.9.2022.

Fusionen förenklar organisationsstrukturen i S-Banken-koncernen och förtydligar och stärker förvaltningen av S-Bankens omfattande kapitalförvaltningstjänster ytterligare för att de ska svara på kundernas och samarbetspartnernas behov i en föränderlig omvärld. Fusionen påverkar inte de fonder som förvaltas av S-Banken Kapitalfonder Ab, fondernas villkor eller kundernas investeringar i fonderna i fråga.

Till följd av fusionen ändras förvaltningsbolaget för S-Banken Kapitalfonder Ab till S-Banken Fondbolag Ab den 30.9.2022. I samband med detta övergår fondförvaltarna och den övriga personalen vid S-Banken Kapitalfonder Ab till S-Banken Fondbolag Ab:s tjänst. Tjänsterna och servicen för kunderna fortsätter som hittills och ändringen föranleder inga åtgärder av kunderna. Samma välbekanta och erfarna experter inom kapitalförvaltning fortsätter att betjäna kunderna precis som förut.

Vid behov kan du få ytterligare information om fusionen och dess konsekvenser av din egen kontaktperson eller S-Bankens kundtjänst.

 

S-Banken Kapitalfonder Ab och S-Banken Fondbolag Ab