Gå direkt till innehållet

Nedan anges de S-Banken-fonder som fick flest ägare 2021

2022-01-18

Mer än en miljon finländare sparar redan i fonder. Det är enkelt att bli investerare genom att överföra exempelvis en tia i månaden till en fond. Se nedanstående lista över de S-Banken-fonder som fick flest andelsägare förra året.

Enligt Finanssiala ry finns det upp till omkring 1,2 miljoner finländare som äger fonder, och utifrån den senaste statistiken fortsätter fondinvesteringarna att öka i popularitet.

"Långsiktiga och regelbundna fondinvesteringar är ett smart sätt att öka tillgångarna. Under de senaste åren har glädjande många insett hur lätt och enkelt det är att investera i fonder", säger Mika Leskinen, S-Bankens investeringschef.

Bland de fem S-Banken-fonder där antalet andelsägare ökade mest 2021 finns tre fonder där ansvarsfrågorna beaktas ännu mer ingående än vanligt.

Leskinen säger sig vara särskilt glad över hur många som är intresserade av att investera i fonden S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie, som är fri från fossila energikällor. Fonden har närmare 19 000 andelsägare och är en av de mest populära fonderna för europeiska aktier i Finland.

”Många har kanske lagt märke till att de äntligen har tillgång till en fond som gör det möjligt att vid egna investeringar beakta klimatförändringar”, säger Leskinen.

Liknande resultat kom även från en enkät som S-Banken lät göra 2020. Utifrån enkäten ansåg 60 procent av de finländare som investerar sina pengar att det också lönar sig att beakta klimatförändringarna i investeringarna för att det är ekonomiskt försvarbart.

I fjol blev också passiv investering mer populär utöver ansvarsfrågor. Ett bevis på detta är att två fonder som investerar enligt en passiv investeringsfilosofi flyttades upp bland de fem mest populära fonderna.

”I de fonder som var bland de fem i täten kombineras två trender som har förändrat investeringsvärlden under de senaste åren, nämligen passiv investering och hänsyn till ansvarsfrågor”, säger Leskinen.

Dessutom har populariteten ökat avsevärt när det gäller fonden S-Banken Fenno Aktie, som investerar i aktier på Helsingforsbörsen, och fonden S-Banken Kapitalförvaltning 50, som decentraliserar sina tillgångar på aktiemarknaden och räntemarknaden.

De S-Banken-fonder som fick flest andelsägare 2021 är följande:

  1. S-Banken Fossilfri Europa ESG Aktie (+229 %)
  2. S-Banken Passiv USA ESG Aktie(+221 %)
  3. S-Banken Passiv Europa ESG Aktie (+109 %)
  4. S-Banken Fenno Aktie(+82 %)
  5. S-Banken Kapitalförvaltning 50 (+73 %)

Uppgifterna bygger på Suomen Sijoitustutkimus Fondrapport-publikationer. Procenttalet beskriver förändringen i antalet andelsägare under 2021.

S-Bankens fonder förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. S-Banken Abp förmedlar order till fonderna.

Läs mer om S-Bankens ansvarsfulla investeringar