Gå direkt till innehållet

Jämförelse: Ägarkunderna har de överlägset förmånligaste dagliga banktjänsterna

2022-06-23

Enligt en ny jämförelse sparar ägarkunden under ett år hundratals och under hela sitt bankkundförhållande tusentals euro genom att koncentrera sina ärenden till S-Banken. Inhemska S-Banken tillhandahåller konto, kort, webbankskoder och mobiltjänster avgiftsfritt till varje ägarkund i S-gruppens handelslag.

Finlands förmånligaste dagliga banktjänster, de så kallade grundläggande banktjänsterna, finns på S-Banken. Uppgifterna framkommer i en ny prisjämförelse som har utförts av webbplatsen VertaaEnsin.fi, som gör jämförelser av näringsgrenar.

S-Banken tillhandahåller konto, kort, webbankskoder och mobiltjänster utan månads- och årsavgifter till alla ägarkunder i S-gruppens handelslag. Samtidigt som ägarkunden lägger ut 0 euro i månaden, varierade de månatliga listpriserna för dagliga banktjänster på de övriga bankerna i jämförelsen från 5,5 euro ända upp till 10 euro.

Enligt den livscykelkalkyl som webbplatsen VertaaEnsin.fi har tagit fram kan man under en livstid bli tvungen att betala en räkning på hela 7 344 euro för de grundläggande banktjänsterna på de övriga bankerna. På S-Banken är den enda kostnaden för de grundläggande banktjänsterna engångsbetalningen på 100 euro för insatsen. Den betalar man när man ansluter sig som ägarkund till S-gruppens handelslag.

”Vi är en bank med komplett service för våra ägarkunder. Den nu publicerade prisjämförelsen visar på ett utmärkt sätt hur mycket ägarkunden sparar genom att koncentrera sina bankärenden till S-Banken. Finländarna har 10 år i rad utsett S-Banken till den mest ansvarsfulla banken i Finland. Avgiftsfria dagliga banktjänster och deras unika tillgänglighet utgör hörnstenen i vår ansvarsfulla verksamhet”, säger Hanna Porkka, tf. verkställande direktör för S-Banken.

Läs mer om undersökningen (på finska)

 

Är du redan ägarkund eller hör du till ett ägarkundshushåll? Börja använda banktjänsterna

När du är ägarkund eller medlem i ett ägarkundshushåll är konto, kort, webbankskoder och mobiltjänster avgiftsfria för dig.

Du kan öppna S-Bankens tjänster på internet, om du:

  • är myndig
  • har stadigvarande adress i Finland
  • har finsk personbeteckning
  • har webbankskoder
  • har e-postadress
  • ännu inte har S-Konto, S-Förmånskort Visa eller webbankskoder

 

ANSLUT DIG PÅ INTERNET

Ta del av vår servicetariff