Gå direkt till innehållet

Fonden S-Banken Fenno motsätter sig Fortums planerade aktieemission

2022-11-15

Fortums styrelse föreslår att bolagets extra bolagsstämma ska besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission till Solidium. S-Banken Fenno Aktie Placeringsfond motsätter sig förslaget.

”Vi anser att arrangemanget är dyrt för både Fortum och bolagets aktieägare”, motiverar investeringschef Mika Leskinen på S-Banken.

Leskinen leder en enhet vars portföljförvaltare lotsar S-Bankens fonder och bevakar investerarnas intressen.

Energibolaget Fortums situation har diskuterats mycket på hösten och bolaget ordnar en extra bolagsstämma den 23 november 2022. Fortums styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad vederlagsfri aktieemission till statens specialuppdragsbolag Solidium.

Orsaken till förslaget är ett finansieringsarrangemang som Fortum meddelade om den 6 september 2022. I arrangemanget avtalade Fortum om bryggfinansiering med sin majoritetsägare finska staten. Genom bryggfinansieringen strävar Fortum efter att säkerställa att bolaget har tillräckligt med medel i en situation där elpriserna skulle stiga kraftigt.

S-Banken Fenno Aktie Placeringsfond motsätter sig förslaget av Fortums styrelse och tänker rösta mot förslaget på bolagsstämman.

Investeringschef Mika Leskinen anser att tidsplanen för bryggfinansieringens första uttagspost är för snäv. Dessutom har marknadsförhållandena förändrats i betydligt bättre riktning under senare tid och Fortums ledning har inte motiverat behovet av bryggfinansiering tillräckligt väl för bolagets aktieägare.

“Dessutom är kravet på en ägarandel till långivaren som en del av paketet exceptionellt”, säger Leskinen.

S-Banken Fenno som investerar i finländska aktier äger över en halv miljon aktier i Fortum. Fonden etablerades 1998 och portföljförvaltare är senior portföljförvaltare Juha Varis. Fonden förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab, som är dotterbolag till S-Banken Abp.

Mer information:
Mika Leskinen, investeringschef, tfn 050 327 6985, mika.leskinen@s-pankki.fi