Gå direkt till innehållet

En femtedel av finländarna tänker semestra utomlands – en tredjedel styr kosan mot sommarstugan

2022-06-23

Efter coronaåren har antalet utrikesresor ökat, men finländarna är fortfarande ett sommarstugefolk. Sommarstugan ska vara utrustad med bastu, kylskåp och elektricitet – finländarna har delade åsikter om badtunna. Dåligt väder och priset på bensin är de faktorer som mest minskar intresset för att fara till sommarstugan, framgår det av S-Bankens Stora enkät om livet på sommarstugan.

I och med att coronarestriktionerna avskaffats har finländare aktivt bokat utrikesresor och upp till en femtedel tänker fara till utlandet på semestern. Sammanlagt 56 procent av de som ska fara till utlandet tänker semestra i stan och 40 procent ha en badsemester.

Det är dock mer populärt att tillbringa semestern i hemlandet, antingen hemma, på resande fot eller på sommarstugan. En tredjedel av de som besvarade S-Bankens Stora enkät om livet på sommarstugan tänker vistas på sommarstugan under semestern.

”Finländarna är ett sommarstugefolk. Hälften av finländarna använder antingen en egen sommarstuga eller en delad sommarstuga. Dessutom har det blivit allt mer populärt att hyra en sommarstuga”, säger Päivi Huttunen, chef för utveckling av S-Bankens lån.

Enligt finländarna ska sommarstugan vara utrustad åtminstone med bastu, kylskåp och elektricitet. Television och båt blir mer populära i och med att åldern stiger, medan det yngre sommarstugefolket är klart mer intresserat av stugor med badtunna och dusch. Jämfört med förra årets enkät har önskemålen om utrustningsnivån i sommarstugan sjunkit. Det enda som har blivit avsevärt mer betydelsefullt är en luftvärmepump: 36 procent av deltagarna anser att en luftvärmepump är en viktig bekvämlighet på sommarstugan.

”Trots att önskemålen om utrustningsnivån har sjunkit en aning jämfört med året innan, så är fritidsbostäder med en allt bättre utrustning den långsiktiga trenden. En förklaring till luftvärmepumpens popularitet är troligen att luftvärmepumpen påverkar boendekomforten, kännedomen om pumpen har ökat och somrarna under den senaste åren varit mycket varma”, säger Huttunen.

 

Antalet köpare av de dyraste sommarstugorna har minskat

Merparten av finländarna önskar att sommarstugan ska ligga på ett skäligt köravstånd. Av deltagarna i enkäten ansåg 41 procent att avståndet till sommarstugan får vara högst 100 km och 22 procent var beredda att fara högst 200 km.

Dåligt väder och priset på bensin är de faktorer som mest minskar viljan att vistas på sommarstugan. En del nämnde också släktingar och underhållsarbeten på sommarstugan.

Trots att coronaårens största boom för sommarstugor redan har avtagit något, är köparna av sommarstuga fortfarande beredda att köpa dyrare sommarstugor än före coronatiden. Nu är 43 procent av de som funderar på att köpa en sommarstuga beredda att betala mer än 80 000 euro, medan andelen 2019 var 36 procent.

”Viljan att köpa något mer värdefulla sommarstugor återspeglas också i ansökningarna om lån för sommarstuga hos S-Banken, eftersom kunderna ansöker om större lån än tidigare. Å andra sidan visar vår enkät att antalet köpare av de dyraste sommarstugorna som kostat mer än 150 000 euro har minskat en aning”, säger Huttunen. 

Enligt Huttunen är det bra för den som planerar att köpa en sommarstuga att i god tid kontakta den egna banken som hjälper till att beräkna ett lämpligt lån.

”Om räntorna stiger till två, tre procent som förväntat, påverkar det lånen för sommarstuga på samma sätt som bostadslånen. Det allra viktigaste är att du köper en sommarstuga vars pris passar in i den egna ekonomin, så att du efter låneamorteringarna också har pengar för att betala kostnaderna för sommarstugan och andra levnadskostnader.

Undersökningen genomfördes av Kantar på uppdrag av S-Banken. Enkätmaterialet samlades in i Kantars internetpanel 6.5–10.5.2022. Enkäten besvarades av 1 067 finländare över 15 år. Deltagargruppen representerar finländare i åldern 15–79 år.

 

Mer information:
S-Bankens kommunikation, tfn 050 573 5855, viestinta@s-pankki.fi

Resultat av S-Bankens Stora enkät om livet på sommarstugan (PDF på finska)