Gå direkt till innehållet

Avkastning från tomter i hela fem år – S-Banken Tomt fyller år

2022-09-21

Specialplaceringsfonden S-Banken Tomt firade sitt femårsjubileum förra veckan. I september meddelade fonden att den hade gjort sitt största förvärv någonsin.

S-Banken Tomt Specialplaceringsfond fyllde fem år måndagen den 12 september.

Fonden S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, som grundades 2017, investerar sina tillgångar i bostads- och affärsfastigheter som byggts eller ska byggas för uthyrning i Finland. Långvariga markhyresavtal för tomterna ger fonden, som förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab, en jämn hyresavkastning på lång sikt.

”I början av september offentliggjorde vi den fem år gamla fondens största förvärv någonsin. Då köpte vi av Helsingfors stad tre tomter i Vallgård, ett snabbt utvecklande område i Helsingfors. Vi är aktiva på marknaden och söker kontinuerligt intressanta investeringsmöjligheter”, säger fondförvaltaren Ville Vääränen.

Enligt Vääränen passar tomtinvesteringar framför allt för investerare som eftersträvar långvarig, förutsebar och stabil avkastning baserad på kassaflöde.

”Enligt min åsikt är tomtinvesteringar just nu särskilt intressanta eftersom inflationen har tilltagit avsevärt. Tomtinvesteringar ger förutsebar och stabil avkastning, eftersom tomthyrorna är bundna till levnadskostnadsindex så att hyrorna kan stiga, men inte sjunka.”

Minsta insättning i S-Banken Tomt är 200 euro. Via fonden kan investeraren investera i en diversifierad och professionellt förvaltad fastighetsportfölj utan att behöva oroa sig för kostnader för byggnader.

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. I mitten av året förvaltade S-Banken-koncernbolagen S-Banken Fondbolag Ab och S-Banken Kapitalfonder Ab nio fastighetsinvesteringsfonder som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skogsområden, åkerområden, fastigheter och tomter. Fonderna äger sammanlagt mer än 2 800 bostäder, 37 affärsfastigheter, en areal på 326 000 kvadratmeter för uthyrning, skogsområden och åkerområden på mer än 31 000 hektar och 190 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt överstiger den förvaltade fastighetsförmögenheten 2,2 miljarder euro. Fastighetsfonderna har mer än 32 000 andelsägare.

Investera enkelt i fastigheter i Finland

Vi vill möjliggöra en mer välbärgad morgondag för alla oberoende av hur stort investeringskapitalet är. På S-Banken har du tillgång till sex fastighetsfonder, nämligen specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Tomt Specialplaceringsfond, S-Banken Fastighet Specialplaceringsfond, S-Banken Bostad Specialplaceringsfond och S-Banken Skog Specialplaceringsfond via vilka du kan investera i fastigheter – enkelt och förmånligt även med ett litet belopp. Du kan teckna dessa fonder fyra gånger om året i S-mobil och på webbanken, minimiinvesteringen är 200 euro.

Köp fonder

 


Fonderna S-Banken Fastighetsförvaltning, S-Banken Regenerativt Jordbruk, S-Banken Skog, S-Banken Bostad, S-Banken Fastighet och S-Banken Tomt förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab.

Detta är en reklam. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare. Fondprospekten finns på s-banken.fi/investering