Gå direkt till innehållet

Allt fler kan investera i fastigheter – S-Banken lanserar ny fond

2022-08-10

Fastighetsinvesteringar har traditionellt inneburit en stabil värdeutveckling, skydd mot prisökningar samt diversifieringsnytta. Tack vare den nya fonden får allt fler investerare tillgång till en effektivt diversifierad och professionellt förvaltad fastighetsportfölj.

S-Banken fortsätter att växa som en av Finlands största fastighetskapitalförvaltare och lanserar en ny specialplaceringsfond. 

”Vårt mål är att erbjuda alla möjligheten till en lite mer välbärgad morgondag. Därför ger vi finländarna tillgång till omfattande och professionella investeringstjänster även inom fastighetsinvesteringar”, säger direktör Ville Yrjölä vid S-Banken. 

Yrjölä ansvarar för det team som förvaltar S-Bankens fastighetsfonder. Med hjälp av S-Banken-fonderna kan kunder investera i bostäder, affärslokaler, tomter, skog och jordbruksmark. 

”Traditionellt har fastighetsinvesteringar inneburit en stabil värdeutveckling och skydd mot inflation, det vill säga uppgång i den allmänna prisnivån. Samtidigt har fastighetsinvesteringar bidragit till diversifiering i många investerares portföljer, eftersom utvecklingen av fastigheternas värde inte har varit kopplad till aktiemarknadens utveckling”, säger Yrjölä. 

Nu lanseras S-Banken Fastighetsförvaltning. Det handlar om en specialplaceringsfond med hjälp av vilken man med en enda investering kan skaffa en portfölj som är diversifierade i olika fastighetskategorier. Enligt Yrjölä är den största fördelen med fonden att professionella inom fastighetsinvestering fattar beslut om investeringar och allokering mellan olika fastighetskategorier, så att dessa passar varje marknadsläge.  

”En upplyst investerare lägger inte alla ägg i samma korg, utan diversifierar tillgångarna över olika tillgångsklasser. Nu kan många av oss få tillgång till storinvesterarnas investeringsmöjligheter och fördelar redan med 200 euro”, säger Yrjölä. 

S-Banken Fondbolag Ab ansvarar för förvaltningen av fonden, som är öppen för nya investeringar varje månad. 

S-Banken är en av de mest betydande fastighetskapitalförvaltarna i Finland. I slutet av mars förvaltade S-Banken-koncernens bolag S-Banken Fondbolag Ab och S-Banken Kapitalfonder Ab nio fastighetsinvesteringsfonder, som investerar sina tillgångar i olika fastighetskategorier, såsom bostäder, skog och jordbruksmark samt affärslokaler och tomter. I slutet av 2021 fonderna äger sammanlagt mer än 2 700 bostäder, 64 affärsfastigheter, 507 000 kvadratmeter för uthyrning, skogs- och åkerområden på mer än 27 000 hektar samt 185 bostads- och affärstomter. Dessutom tillhandahåller S-Bank Fastigheter Ab förvaltnings- och fastighetsledningstjänster till fem joint ventures och två fastighetsinvesteringsportföljer. Sammanlagt överstiger den förvaltade fastighetsförmögenheten 2,1 miljarder euro. 

Mer information:
Ville Yrjölä, direktör, fastighetsfonder, S-Banken, tfn 040 350 3126, ville.yrjola@s-pankki.fi  

Detta är marknadsföringskommunikation. Uppgifterna i detta material är informativa till sin karaktär och ska inte betraktas som en uppmaning att genomföra affärstransaktioner avseende ett enskilt finansiellt instrument. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster.