Gå direkt till innehållet

Vi skickar meddelanden till våra kunder om ändringar i S-Förmånskort Debit-korten och S-Avkastningskontona – de dagliga banktjänsterna är avgiftsfria även framöver

2021-01-18

Under våren gör vi ändringar i prissättningen av S-Förmånskort Debit-korten och i miniminräntan på S-Avkastningskontona. Ändringarna börjar gälla 1.10.2021.

Ändringarna påverkar inte de avgiftsfria dagliga banktjänsterna. Hos oss får ägarkunderna och deras familjemedlemmar även i fortsättningen konto, S-Förmånskort Visa, webbankskoder och S-mobil gratis.

I januari skickar vi ett personligt meddelande på webbanken eller per brev till alla som ändringarna gäller. Till dem som får meddelandet på webbanken skickar vi dessutom en separat notis per e-post eller sms om det inkomna meddelandet. Vi ber dock aldrig kunder uppge bankuppgifter, till exempel PIN-kod, lösenord eller kortnummer, på internet eller per telefon.

Läs mer om ändringen av S-Förmånskort Debit 

Läs mer om S-Avkastningskonto

Uppdatering 22.2.2021: S-Förmånskort Debit blir avgiftsbelagt först den 1 oktober 2021. Läs mer i vårt meddelande