Gå direkt till innehållet

Unika bostäder i Sibelius-akademins tidigare lokaler i Tölö

2021-08-16

I byggnaden som ägs av S-Bankens bostadsfond i Tölö i Helsingfors byggs 80 högklassiga hyresbostäder. Innan ombyggnaden till bostäder verkade Konstuniversitetets Sibelius-Akademi i fastigheten, som byggdes år 1931.

Läs mer om As Oy Helsingin Sinfonia

I november färdigställs 80 unika hyresbostäder på ett lugnt område nära Tölöviken i Helsingfors. Bostadsaktiebolaget As Oy Helsingin Sinfonia ägs av en bostadsfond förvaltad av S-Bankens dotterbolag, FIM Kapitalförvaltning Ab.

"Det gläder mig att vi kan bidra till att lindra bristen på hyresbostäder i Helsingfors. Vi lägger ut mycket högklassiga och rymliga lägenheter på en paradplats i Helsingfors parad. Från fönstren på de översta våningarna öppnar sig en havsutsikt mot Tölöviken och över stadens hustak i riktning mot Sveaborg", säger fondförvaltare Juho Santaharju.

Bostäderna finns i en byggnad från år 1931 med en intressant historia. Byggnaden ritades av arkitekt Väinö Vähäkallio, som är känd för sin igenkännliga stil. Vähäkallio har ritat bland annat Finlands första simhall på Georgsgatan, Elantos huvudkontor och Berghälls gymnasium.

Till en början restes byggnaden för fortbildning inom industri, hantverk och jordbruk vid Institutet för ny teknik. Enligt husets byggnadshistoriska utredning kombinerar Vähäkallios skapelse stilmässigt tung klassicism, rationalism och art deco, och när byggnaden stod färdig påstods den till och med vara "alltför stilig". Byggnadens fasad fungerar som en påminnelse om den rödtegelfabrik som en gång fanns på platsen.

År 1981 sanerades huset på Tölögatan 28. Sibelius-akademin, som nu är en del av Konsthögskolan, flyttade in i lokalerna. Efter att i decennier ha tillhandahållit musikundervisning på högsta nivå i byggnaden flyttade Sibelius-Akademin i slutet av år 2019 till nya lokaler på Norra Järnvägsgatan.

År 2017 köptes fastigheten av FIM Bostad Specialplaceringsfond och i januari 2020 inleddes ombyggnaden för bostadsbruk. Den ursprungliga byggnaden sanerades och omvandlades för bostadsbruk. Därtill byggdes en ny sexvåningsdel. vars bostäder försågs med balkonger och som har en takterrass på översta våningen.

"Det är en skyddad imponerande byggnad som i en nationellt betydelsefull kulturmiljö. Vid ombyggnaden till bostäder fäste man särskild uppmärksamhet vid byggnadens historiska värde och genomförde projekteringen i nära samarbete med Museiverket och byggnadstillsynsmyndigheterna", säger Matti Heikkinen vid Arkitektbyrå A-Konsult Ab.

För valet av bostädernas material ansvarade inredningsarkitekt Katri Koski.

Storleken på bostadsaktiebolaget As Oy Helsingin Sinfonias bostäder sträcker sig från enrummare till mycket rymliga familjebostäder. De största bostäderna har 204 och 193 kvadratmeter och några av bostäderna har två våningar. Uthyrningen av bostäder inleds den 16 augusti och för uthyrningen ansvarar Qvadrat och Newsecs Kodisto-tjänst för bostadsuthyrning.

Läs mer om bostäderna och byggnaden på adressen helsinginsinfonia.fi.

Mer information:
Juho Santaharju, fondförvaltare, FIM Bostad Specialplaceringsfond, tfn. 040 769 2252, juho.santaharju@fim.com