Gå direkt till innehållet

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi: Över 100 000 nya andelsägare

2021-11-01
I år har finländska blandfonder redan fått över 100 000 nya andelsägare. Strömmen av nya investerare fortsatte att vara stark även under årets tredje kvartal. Den fortsatt låga räntenivån lockade allt fler investerare till fonder med ett stort innehav av aktier, medan de räntetunga fonderna blev mindre attraktiva.

”Att investera är nu det ’coolaste’ man kan göra, vilket är bra. I år har aktiemarknaden gett en utmärkt avkastning. I medierna har investeringar fått allt större uppmärksamhet och nya företag har introducerats på börsen i rekordtakt.”

Så sammanfattar Lippo Suominen, chefsstrateg på S-Banken, det som hänt under årets tre första kvartal. Enligt S-Bankens fondrapport Rahastopörssi (PDF på finska), som publiceras fyra gånger per år, har det goda marknadsläget också uppmuntrat stora skaror av finländare till att bli fondinvesterare.

”Det är utmärkt att man har ägnat uppmärksamhet åt investeringar, medan till exempel diskussionen om nivån på framtida pensioner samtidigt har tilltagit. Även raset på grund av coronaviruset i fjol var en påminnelse om behovet av ekonomiska buffertar. Därför är det fint att sparande och investeringar av alla slag har ökat betydligt”, säger Suominen.

Rekordår för blandfonder

Blandfonderna, som vanligen gynnas av finländare, har under de första nio månaderna i år samlat in nya andelsägare i rekordtakt. I år har antalet andelsägare i blandfonderna ökat med över 100 000 nya andelsägare, och under årets tredje kvartal uppgick ökningen till över 33 000 nya andelsägare.

”Den starka tillväxten höll sig i slutet av sommaren och under hösten, trots att den starkaste utvecklingen från början av året avtog. Ökningen av antalet ägare per kvartal var den tredje största på de senaste fem åren. Totalt har blandfonderna i Finland redan cirka 1,3 miljoner andelsägare”, säger chefsstrateg Lippo Suominen.

Aktierna har bidragit till blandfondernas utmärkta avkastning

I och med att marknaden återhämtat sig efter raset på grund av coronaviruset våren 2020, har investeringar varit mycket lönsamma. Investeringsmarknaden har redan i stor omfattning överskridit sina toppar från tiden före coronaviruset. Under de senaste 12 månaderna har blandfonderna gett en avkastning på i genomsnitt över 16 procent.

Enligt chefsstrateg Lippo Suominen är det fråga om en utomordentlig avkastning på investeringsprodukter med måttlig risk. Tillväxten har gynnats av aktieinvesteringar, eftersom aktierna i världen under de senaste 12 månaderna steg med nästan 30 procent.

”Räntemarknadens uppgift är att ge avkastning, men även att stabilisera utvecklingen i blandfonder. Det senaste året landade räntefondernas avkastning på endast ett par procent. Å andra sidan är det ändå bra att komma ihåg det skydd räntefonderna ger, till exempel när aktierna rasade då coronaviruset slog till på marknaden”, påpekar Suominen.

Låga räntor gnager på avkastningen från fonder med låg risk

Investerarnas beteende har påverkats av att räntenivån har sjunkit till noll eller till och med under noll. Traditionellt sparar finländare flitigt på konton, men under 2010-talet sjönk räntorna på bankkonton till obetydliga nivåer och spararna började i allt större mån överföra sina medel till räntetunga blandfonder med låg risknivå. För några år sedan var de populäraste surrogaten för konton fonder med mindre risk och en aktieandel på 20–30 procent.

”När även de långa räntorna sjönk, blev investerare dock tvungna att inrikta sig på blandfonder med en större risk och ett större aktieinnehav. Möjligheterna att få avkastning från fonder med den lägsta risken har blivit små. Utmaningarna kring låg avkastning riktas dock främst till räntetunga fonder med låg risk, medan fonder som gynnar aktier fortfarande ger lovande avkastningsutsikter”, berättar chefsstrateg Lippo Suominen.

Pengar flödar till aktietunga fonder

En övergång på grund av avkastning kan redan ses på fondmarknaden. I år har efterfrågan i blandfonder i en allt större utsträckning riktats till aktietunga fonder, medan penningflödet i många räntetunga fonder stannat på en anspråkslös nivå eller till och med strömmat ut.

Enligt S-Bankens chefsstrateg Lippo Suominen är detta förståeligt, eftersom skillnaderna i avkastning mellan fonder med olika risknivå har varit stora då fonder med låg risk ökat med cirka fem procent och aktietunga med klart över tio procent.

”Räntorna förväntas stanna på en låg nivå i euroområdet ännu en lång tid framöver. Därför är investerare tvungna att söka bättre avkastning på andra marknader. Det innebär att intresset också i blandfonder riktas till sådana produkter med aktier som även framöver erbjuder möjligheter till avkastning. Aktietunga blandfonder är även i fortsättningen ett enkelt och lönsamt alternativ för många investerare som inte själv kontinuerligt vill fatta aktiva beslut om investering, men vill ha en god avkastning på sina pengar”.

S-Bankens fondrapport Rahastopörssi (PDF på finska)

Mer information:

Lippo Suominen, chefsstrateg, tfn 09 6134 6111, lippo.suominen@s-pankki.fi

Så här börjar du fondspara

Vi tycker att alla ska ha möjlighet att få avkastning på sina pengar. Därför syftar vi till att fondsparande och investeringar ska vara så enkelt och förmånligt som möjligt. Du kan börja fondspara genom att överföra exempelvis en tia per månad till en fond. Det finns dock inget hinder för att investera ett större belopp på en gång. Läs mer om olika alternativ, välj det alternativ som passar dig bäst och börja spara i tjänsten Spararen, på webbanken eller i S-mobil. Hos oss hittar du garanterat ett alternativ som tillgodoser dina behov.

Så här börjar du spara