Gå direkt till innehållet

S-Banken inleder varumärkesförnyelse

2021-09-02

FIM, en finländsk föregångare inom investeringskompetens, har varit en del av S-Banken alltsedan 2013. Nu inleds ett nytt kapitel i historien, genom att S-Banken övergår till att använda ett enhetligt varumärke, S-Banken, även inom kapitalförvaltningen och frångår varumärket FIM.

S-Banken tar ett steg närmare det förnyade S-varumärket och börjar använda varumärket S-Banken i alla kundgrupper inom sin Förmögenhetsförvaltning. Hittills har Private Banking-kunder och institutionella investerare fått service under varumärket FIM, medan tjänster för privatkunder har tillhandahållits under varumärket S-Banken.

Det är fråga om det första steget i en mer omfattande varumärkesförnyelse, där varumärket S-Banken närmar sig det förnyade S-varumärket.

”S-Banken och FIM har hört till samma koncern i hela åtta år, och S-Banken har expanderat till en bank med komplett service för ägarkunderna. I fortsättningen tillhandahåller vi alla kapitalförvaltningstjänster, allt från service för institutionella kunder till hantering av förmögna privat- och företagskunder, under ett och samma varumärke”, säger Hanna Porkka, direktör för S-Bankens Förmögenhetsförvaltning.

Porkka berättar att hon ser många möjligheter med övergången till ett enhetligt varumärke. Finländarna värdesätter varumärket S-Banken och har i enkätundersökningar utsett banken till det mest ansedda och hållbara varumärket inom finansbranschen i Finland. I fortsättningen går även alla kapitalförvaltningskunders samarbetspartner under varumärket S-Banken, Finlands mest hållbara bank. Samma välbekanta och erfarna experter ger kunderna service precis som tidigare, men nu under ett nytt namn.

Kunderna noterar övergången till ett enhetligt varumärke främst i form av att servicekanalerna får ett nytt visuellt uttryck och produkterna nya namn. Till exempel kommer många fonder och en del av de bolag som hör till koncernen S-Banken att få nya namn senare i höst.

Enligt S-Bankens verkställande direktör Pekka Ylihurula fortsätter banken sina kraftiga satsningar på Förmögenhetsförvaltning, som har blivit en andra hörnsten vid sidan av bankverksamheten.

”S-Banken är S-gruppens ägarkundernas egen bank med komplett serviceutbud. Utveckling och förbättring av dessa tjänster har en viktig roll i vår verksamhet och därför satsar vi ännu mera på våra Private Banking-tjänster. S-Banken Private är redan nu många förmögna finländares samarbetspartner inom kapitalförvaltning och kommer i framtiden att vara ett ännu mer intressant alternativ för många.”

”Inom vår Förmögenhetsförvaltning har vi redan i över 30 års tid varit en föregångare inom personlig, skräddarsydd service och i den finländska investeringsvärlden”, säger Hanna Porkka.

Mer information:
Pekka Ylihurula, verkställande direktör, S-Banken, tfn 010 768 2100, pekka.ylihurula@s-pankki.fi

Hanna Porkka, vice verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare, Förmögenhetsförvaltning, S-Banken, tfn 010 768 2100, hanna.porkka@s-pankki.fi

För oss är det en hederssak att tillhandahålla våra kunder vår breda expertis. Utöver diskretionär kapitalförvaltning och juridiska tjänster erbjuder vi kompletta bank- och lånetjänster samt ett omfattande utbud av olika investeringsprodukter. Vi visar vägen genom att lansera investeringsprodukter som förutspår megatrender och ekonomiska förändringar. Det är enkelt att uträtta ärenden hos oss och en personlig privatbankir och Wealth Planning-jurister är alltid tillgängliga. Vår privatbanks mångsidiga Private Banking-tjänster är avsedda för kunder med ett förvaltat kapital på över 300 000 euro.

Läs mer om S-Banken Private

Hos oss bygger kapitalförvaltning för institutionella investerare på personlig och skräddarsydd service. Vi erbjuder institutionella kunder högklassiga investeringslösningar ur vårt omfattande produkturval och kompletterande produkter från våra noggrant utvalda samarbetspartner. Våra erfarna experter investerar din organisations tillgångar i enlighet med överenskomna investeringsmål. Som Finlands mest hållbara bank redan för nionde året i rad är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Våra kunder är företag, pensions- och försäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor, personalfonder, förbund, organisationer, stiftelser, församlingar, kommuner och städer.

Läs mer om S-Banken Institutioner