Gå direkt till innehållet

S-Banken förenklar identifieringen – sms-bekräftelse behövs inte varje gång

2021-05-10

I framtiden kommer det att vara enklare att logga in på webbanken. Sms som tilläggsbekräftelse vid användning av kodtabell, vilket infördes för cirka ett år sedan, behövs inte varje gång framöver.

Vi skickar en bekräftelsekod som sms till din mobiltelefon exempelvis när du bekräftar betalningar på webbanken eller i webbutiker med hjälp av kodtabellen. Bekräftelsekoden skickas som sms och anges på webbanken då du får en begäran om detta på webbanken. Sms-bekräftelse behövs inte nödvändigtvis varje gång. Till exempel när du loggar in på webbanken behövs inte bekräftelsekod vid varje inloggning. I övrigt fortsätter användningen av kodtabellen som hittills. Ingen sms-bekräftelse behövs vid identifiering med S-mobil.

Bekräftelsekoden som skickas till mobilen ökar säkerheten vid betalning och bankärenden, eftersom du utöver användarkoden, lösenordet och kodtabellen också behöver en fysisk enhet som du har i din besittning – det vill säga mobiltelefonen eller en annan enhet till vilken du kan ta emot sms. Det är alltså inte nödvändigt att ha en smarttelefon för att sköta bankärenden hos S-Banken.

Skulle du vilja logga in utan kodtabell, användarkod, lösenord och sms-bekräftelse?

Genom att ladda ner gratisappen S-mobil i din telefon kan du bekräfta betalningar och logga in i tjänster som kräver bankkoder med fingeravtryck, en kod du själv har valt eller Face ID i iOS-telefoner med ansiktsigenkänning.

S-mobil som förenar S-Bankens och S-gruppens tjänster har redan över en miljon användare. S-Banken inför ingen separat kodkalkylator.

Se upp för nätfiskare som försöker komma över dina bankuppgifter

Du kommer väl ihåg att S-Banken aldrig någonsin ber kunderna uppge sina webbankskoder eller andra bankuppgifter per e-post eller genom att ringa kunden. Det bästa är att alltid logga in på webbanken med appen S-mobil eller att själv ange adressen till S-Bankens webbplats, www.s-banken.fi, i adressfältet i webbläsaren. Sms-bekräftelsen skickas och undertecknas alltid av S-Banken. Avsändarens nummer är inte synligt.

Mer information om nätfiske finns på sidan Säker hantering av bankärenden.

Hur loggar jag in på webbanken med en kodtabell?

Koderna begärs i slumpmässig ordningsföljd och behöver inte strykas över efter att de använts.

Webbanken meddelar vilken kod du ska ange. Om webbanken meddelar till exempel ”Ange PIN-kod B 10” finns rätt kod i kolumn B på rad 10.

När du loggar in på webbanken med kodtabell skickar vi även sporadiskt en sms-bekräftelse till din mobiltelefon. Du kommer in på webbanken när du på inloggningssidan anger bekräftelsekoden du fått per sms. Vi skickar en bekräftelsekod även när du betalar på webbanken eller i webbutiker.

Du kan också logga in på webbanken utan användarkod, lösenord, kodtabell och bekräftelsekod. Ladda ned den avgiftsfria appen S-mobil i din telefon. I S-mobil ersätter du kodtabellen med din egen fyrsiffriga kod och om du vill med fingeravtryck. Läs mer om S-mobil

Får jag alltid ett sms när jag använder kodtabellen?

Sms-bekräftelse skickas till telefonen när du bekräftar betalningar på webbanken eller i webbutiker med hjälp av kodtabellen. Vi skickar också en bekräftelse i anslutning till vissa ändringar som du har gjort på webbanken. Sms-bekräftelse behövs inte nödvändigtvis varje gång. Till exempel när du loggar in på webbanken behövs inte bekräftelsekod vid varje inloggning.