Gå direkt till innehållet

S-Banken är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

2021-12-16

S-Banken har tilldelats erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser, som varje år beviljas till företag som fått de bästa betygen i personalundersökningarna. Till S-Bankens främsta styrkor hörde en positiv arbetsgivarbild, arbetshantering och chefsarbete.

S-Banken har tilldelats erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2021. Erkännandet beviljas varje år till företag som nått de bästa resultaten i Eezy Flows personalundersökning People Power. Det vittnar om personalens engagemang och om en långsiktig och inkluderande utveckling av företagets verksamhet.

I S-Bankens personalundersökning 2021 var indextalet för arbetstillfredsställelse, som baserar sig på nyckelfrågorna i enkäten, 75,7 (på skalan 0–100). Resultatet steg med 2,9 procentenheter jämfört med året innan och var betydligt högre än expertnormen i Finland. Även svarsprocenten var utmärkt, 94. Framför allt lyfte deltagarna fram en positiv arbetsgivarbild, arbetshantering, chefsarbete, kommunikation och deltagande som S-Bankens styrkor.

”Till vår glädje förbättrades resultaten av personalundersökningen i höstas inom alla delområden. Ett stort tack för de goda resultaten går till våra chefer som har lyckats utveckla teamens arbete och värna om samarbetsandan väl, trots att vi främst jobbat på distans redan i nästan två år. Tack även till alla anställda på S-Banken för att de har varit engagerade och villiga att vara med och skapa en gemensam framgångssaga”, berättar Merja Reinilä, personaldirektör på S-Banken.

Eezy Flow genomför årligen undersökningen People Power för hundratals organisationer i Finland, och enkäten besvaras av mer än 150 000 personer varje år. Namnen på alla vinnare och företag som beviljats erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2021 offentliggörs i början av 2022 på innostavimmat.fi.

Läs om S-Banken som arbetsplats (på finska)